Visa allt om Reftele Gjuteri AB
Visa allt om Reftele Gjuteri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 212 13 488 12 519 11 832 14 341 8 961 0 0 1 501 1 722
Övrig omsättning 835 85 103 5 120 63 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 679 709 691 131 754 271 -33 -16 389 526
Resultat efter finansnetto 489 434 350 -250 339 4 -59 340 311 509
Årets resultat 309 334 175 6 176 3 0 442 159 272
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 197 3 421 3 516 3 636 3 851 4 247 1 480 1 480 1 480 2 380
Omsättningstillgångar 4 147 5 055 4 016 4 219 4 424 4 518 672 1 185 1 380 331
Tillgångar 7 343 8 476 7 532 7 855 8 275 8 765 2 152 2 665 2 860 2 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 232 1 156 822 647 641 465 1 212 1 213 1 116 957
Obeskattade reserver 478 389 394 294 560 470 234 297 407 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 900 3 189 3 643 3 776 4 190 4 427 691 842 900 91
Kortfristiga skulder 2 733 3 741 2 673 3 138 2 884 3 403 14 314 438 1 339
Skulder och eget kapital 7 343 8 476 7 532 7 855 8 275 8 765 2 152 2 665 2 860 2 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 260 434 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 963 2 759 3 241 3 791 2 524 1 580 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 303 1 182 1 344 1 416 1 318 865 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
Omsättning 13 047 13 573 12 622 11 837 14 461 9 024 0 0 1 501 1 722
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 10 12 13 9 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 1 499 1 252 986 1 103 996 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 441 464 439 398 325 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 863 893 876 317 1 150 682 -33 -16 389 526
Nettoomsättningförändring -9,46% 7,74% 5,81% -17,50% 60,04% -% -% -100,00% -12,83% -%
Du Pont-modellen 9,27% 8,39% 9,20% 1,74% 9,24% 3,10% -% -% 13,60% 19,40%
Vinstmarginal 5,58% 5,27% 5,54% 1,16% 5,33% 3,04% -% -% 25,92% 30,55%
Bruttovinstmarginal 56,74% 56,56% 56,81% 62,99% 59,61% 56,43% -% -% 27,45% 31,36%
Rörelsekapital/omsättning 11,58% 9,74% 10,73% 9,14% 10,74% 12,44% -% -% 62,76% -58,54%
Soliditet 21,86% 17,22% 14,99% 11,00% 12,73% 9,26% 64,33% 53,54% 49,27% 43,91%
Kassalikviditet 88,36% 81,96% 66,33% 49,62% 73,72% 67,15% 4 800,00% 377,39% 315,07% 24,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...