Visa allt om Aktiebolaget Le-Wes Varuhus
Visa allt om Aktiebolaget Le-Wes Varuhus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 261 4 302 4 359 4 629 4 449 4 282 4 307 4 242 4 356 3 981
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 407 197 408 407 323 466 533 783 580
Resultat efter finansnetto 279 1 063 199 425 449 324 460 543 811 591
Årets resultat 216 943 281 240 148 239 326 391 581 426
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 620 2 280 2 179 1 879 1 472 1 175 752 490 153 100
Omsättningstillgångar 4 306 4 879 3 268 3 978 3 916 3 514 4 101 4 345 4 417 3 653
Tillgångar 6 926 7 159 5 447 5 857 5 388 4 689 4 854 4 835 4 570 3 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 417 5 301 4 418 4 237 4 097 4 049 3 909 3 683 3 393 2 912
Obeskattade reserver 0 0 0 161 59 2 3 4 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 211 231 222 17 12 22 15 34 29 24
Kortfristiga skulder 1 298 1 627 807 1 442 1 220 616 926 1 114 1 145 818
Skulder och eget kapital 6 926 7 159 5 447 5 857 5 388 4 689 4 854 4 835 4 570 3 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 441 350 463 390 390 362 362 390 360 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 437 460 399 357 357 372 291 304 206 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 219 236 414 362 266 349 311 313 296 323
Utdelning till aktieägare 1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 4 261 4 302 4 359 4 629 4 449 4 282 4 307 4 242 4 356 3 981
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 420 1 434 1 453 1 543 2 225 2 141 2 154 2 121 2 178 1 991
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 350 427 371 560 545 485 506 434 424
Rörelseresultat, EBITDA 289 407 197 410 410 326 469 536 783 580
Nettoomsättningförändring -0,95% -1,31% -5,83% 4,05% 3,90% -0,58% 1,53% -2,62% 9,42% -%
Du Pont-modellen 4,17% 14,90% 3,75% 7,34% 8,57% 7,19% 9,74% 12,55% 18,01% 16,07%
Vinstmarginal 6,78% 24,80% 4,68% 9,29% 10,38% 7,87% 10,98% 14,31% 18,89% 15,15%
Bruttovinstmarginal 38,14% 38,98% 38,54% 37,39% 38,14% 37,30% 37,92% 40,38% 41,53% 39,64%
Rörelsekapital/omsättning 70,59% 75,59% 56,46% 54,79% 60,60% 67,68% 73,72% 76,17% 75,11% 71,21%
Soliditet 78,21% 74,05% 81,11% 74,37% 76,85% 86,38% 80,58% 76,23% 74,31% 77,59%
Kassalikviditet 202,23% 183,34% 230,73% 156,87% 192,54% 368,83% 314,79% 298,74% 285,33% 316,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...