Visa allt om Printing Malmö Lars Olsson Aktiebolag
Visa allt om Printing Malmö Lars Olsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 25 0 12 701 57 101 50 198 56 055 45 857
Övrig omsättning - 2 555 - 260 1 433 4 406 2 510 430 2 668 346
Rörelseresultat (EBIT) -41 2 637 -56 261 895 6 260 4 787 108 4 758 4 855
Resultat efter finansnetto -11 2 793 96 2 035 466 6 791 4 592 102 4 760 8 161
Årets resultat -5 2 203 68 3 614 634 5 528 5 317 1 426 5 722
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 83 83 83 8 318 16 011 24 727 18 764 16 650 12 125
Omsättningstillgångar 5 146 5 140 3 704 11 657 4 463 6 996 16 299 9 798 16 563 14 998
Tillgångar 5 229 5 223 3 787 11 740 12 781 23 007 41 026 28 562 33 213 27 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 877 2 883 679 8 112 4 497 9 862 18 334 13 017 13 016 12 591
Obeskattade reserver 2 256 2 261 2 261 2 261 4 719 5 560 6 278 8 964 8 968 4 915
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 000 2 500 0 0 2 690 690
Kortfristiga skulder 96 79 846 1 367 564 5 084 16 414 6 580 8 538 8 927
Skulder och eget kapital 5 229 5 223 3 787 11 740 12 781 23 007 41 026 28 562 33 213 27 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 515 920 998 937 823
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 1 505 10 194 10 114 10 548 8 763
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 271 3 995 4 074 4 266 3 684
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 2 555 0 285 1 433 17 107 59 611 50 628 58 723 46 203
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 35 35 33 36 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 363 1 631 1 521 1 557 1 529
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 68 442 473 450 456
Rörelseresultat, EBITDA -41 2 637 -56 261 937 6 919 9 246 3 550 8 012 6 409
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -77,76% 13,75% -10,45% 22,24% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 17,33% -% 30,28% 11,95% 0,68% 14,81% 30,19%
Vinstmarginal -% -% -% 8 140,00% -% 54,85% 8,59% 0,39% 8,77% 17,86%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 53,13% 57,74% 59,63% 57,38% 62,18%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 41 160,00% -% 15,05% -0,20% 6,41% 14,32% 13,24%
Soliditet 88,67% 88,96% 64,50% 83,29% 62,40% 60,68% 55,97% 68,17% 58,63% 59,47%
Kassalikviditet 5 360,42% 6 506,33% 437,83% 852,74% 791,31% 137,61% 85,66% 116,61% 174,95% 148,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...