Visa allt om Panel och List i Älvsered Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 400 3 914 3 796 4 447 4 393 4 822 4 900 6 852 8 089 6 547
Övrig omsättning - - - 94 257 - 43 36 - 115
Rörelseresultat (EBIT) 400 81 -787 30 -520 -1 047 -310 34 147 29
Resultat efter finansnetto 359 16 -878 -78 -614 -972 -372 -61 140 96
Årets resultat 331 1 -878 -78 -461 -669 -71 3 179 196
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 081 3 298 3 524 1 690 2 094 2 355 3 161 3 400 3 115 1 934
Omsättningstillgångar 1 007 761 693 894 637 1 026 880 943 1 862 2 042
Tillgångar 4 088 4 060 4 218 2 584 2 731 3 380 4 041 4 343 4 978 3 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 953 2 622 1 921 772 850 1 311 1 980 2 051 2 098 1 969
Obeskattade reserver 43 15 0 0 0 153 457 757 837 964
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 350 650 1 561 1 100 1 217 975 922 657 825 0
Kortfristiga skulder 742 773 735 712 664 941 682 879 1 217 1 042
Skulder och eget kapital 4 088 4 060 4 218 2 584 2 731 3 380 4 041 4 343 4 978 3 976
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 572 600 678 656 634
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 140 897 1 188 974 958 310 279 285 346 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 424 307 387 420 475 461 526 681 681 550
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Omsättning 4 400 3 914 3 796 4 541 4 650 4 822 4 943 6 888 8 089 6 662
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 467 1 305 949 1 482 1 464 1 607 1 633 2 284 2 696 2 182
Personalkostnader per anställd (tkr) 548 419 417 486 504 472 477 574 590 535
Rörelseresultat, EBITDA 654 334 -562 324 -190 -743 30 368 351 233
Nettoomsättningförändring 12,42% 3,11% -14,64% 1,23% -8,90% -1,59% -28,49% -15,29% 23,55% -%
Du Pont-modellen 9,83% 2,04% -18,59% 1,28% -18,97% -26,95% -7,60% 0,85% 3,01% 2,52%
Vinstmarginal 9,14% 2,12% -20,65% 0,74% -11,79% -18,89% -6,27% 0,54% 1,85% 1,53%
Bruttovinstmarginal 90,36% 85,67% 78,21% 80,66% 72,87% 55,99% 71,90% 60,16% 49,93% 52,54%
Rörelsekapital/omsättning 6,02% -0,31% -1,11% 4,09% -0,61% 1,76% 4,04% 0,93% 7,97% 15,27%
Soliditet 73,06% 64,87% 45,54% 29,88% 31,12% 42,12% 57,33% 59,78% 54,25% 66,98%
Kassalikviditet 123,45% 88,10% 69,12% 100,14% 69,73% 86,82% 90,03% 75,20% 128,76% 170,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...