Visa allt om Tengwall Paradise Event & Design AB
Visa allt om Tengwall Paradise Event & Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 0 0 350 504 880 863 1 423 1 853 1 769
Övrig omsättning - - 2 122 - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 5 -10 1 -374 -73 -20 106 -41 -93 -12
Resultat efter finansnetto 5 -13 -1 -376 -59 -27 106 -37 -101 -20
Årets resultat 4 -13 -1 -275 5 28 75 11 16 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 16 25 22 28 23 34
Omsättningstillgångar 137 151 280 248 605 714 1 836 1 736 1 729 1 840
Tillgångar 137 151 280 248 621 739 1 859 1 764 1 752 1 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 131 144 145 420 415 1 388 1 313 1 302 1 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 101 167 234 233 291 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 20 136 102 100 157 238 218 159 170
Skulder och eget kapital 137 151 280 248 621 739 1 859 1 764 1 752 1 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 - - 450 341 312 212 321 538 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 - - 244 128 126 104 97 227 238
Utdelning till aktieägare 0 0 24 25 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 26 0 2 472 504 880 863 1 423 1 853 1 771
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 26 - - 350 504 880 863 712 927 885
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 - - 750 470 441 319 211 384 429
Rörelseresultat, EBITDA 5 -10 1 -369 -64 -11 111 -26 -82 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -30,56% -42,73% 1,97% -39,35% -23,21% 4,75% -%
Du Pont-modellen 4,38% -% -% -150,00% -8,21% -2,57% 6,08% -1,42% -5,14% -0,59%
Vinstmarginal 23,08% -% -% -106,29% -10,12% -2,16% 13,09% -1,76% -4,86% -0,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 95,60% 85,45% 80,84% 99,27%
Rörelsekapital/omsättning 519,23% -% -% 41,71% 100,20% 63,30% 185,17% 106,68% 84,73% 94,40%
Soliditet 98,54% 86,75% 51,43% 58,47% 79,62% 72,81% 83,94% 83,94% 86,27% 84,68%
Kassalikviditet 6 850,00% 755,00% 205,88% 243,14% 605,00% 454,78% 771,43% 796,33% 1 087,42% 1 082,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...