Visa allt om Mekinor Metall Aktiebolag
Visa allt om Mekinor Metall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 851 11 935 12 716 14 782 11 296 9 053 9 004 14 540 16 184 14 273
Övrig omsättning 383 200 596 87 69 27 188 264 99 844
Rörelseresultat (EBIT) 268 745 825 1 801 834 190 907 1 413 2 464 1 761
Resultat efter finansnetto 195 655 730 1 718 718 90 774 1 153 2 213 1 505
Årets resultat 127 523 953 1 120 530 238 571 917 1 227 930
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 025 5 174 5 770 5 471 5 956 6 077 6 656 7 055 7 557 7 937
Omsättningstillgångar 5 563 5 628 5 428 5 694 3 727 3 547 4 069 4 272 4 756 4 473
Tillgångar 10 587 10 803 11 198 11 165 9 683 9 624 10 725 11 327 12 313 12 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 726 3 749 3 226 2 773 1 887 1 607 1 869 1 898 2 035 1 548
Obeskattade reserver 3 480 3 471 3 512 4 003 3 739 3 739 3 973 3 973 4 002 3 336
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 841 1 867 2 213 1 477 1 819 1 580 2 200 2 839 3 117 3 915
Kortfristiga skulder 1 540 1 716 2 247 2 912 2 238 2 698 2 683 2 617 3 158 3 611
Skulder och eget kapital 10 587 10 803 11 198 11 165 9 683 9 624 10 725 11 327 12 313 12 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 201 227 229 218 266 257 443 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 541 2 887 2 747 3 135 2 504 2 081 1 989 3 412 3 140 2 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 944 1 054 1 124 1 554 1 246 1 172 981 1 399 1 514 1 176
Utdelning till aktieägare 690 150 0 500 250 250 500 600 800 340
Omsättning 11 234 12 135 13 312 14 869 11 365 9 080 9 192 14 804 16 283 15 117
Nyckeltal
Antal anställda 10 13 12 12 11 8 9 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 085 918 1 060 1 232 1 027 1 132 1 000 1 118 1 245 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 242 339 410 362 434 360 390 392 341
Rörelseresultat, EBITDA 876 1 458 1 421 2 348 1 305 769 1 306 1 915 2 979 2 322
Nettoomsättningförändring -9,08% -6,14% -13,98% 30,86% 24,78% 0,54% -38,07% -10,16% 13,39% -%
Du Pont-modellen 2,54% 6,91% 7,41% 16,34% 8,64% 2,04% 8,50% 12,59% 20,13% 14,21%
Vinstmarginal 2,48% 6,25% 6,53% 12,34% 7,41% 2,17% 10,13% 9,81% 15,31% 12,36%
Bruttovinstmarginal 51,92% 50,31% 12,94% 21,99% 19,84% 16,36% 21,71% 19,77% 28,15% 20,33%
Rörelsekapital/omsättning 37,07% 32,78% 25,02% 18,82% 13,18% 9,38% 15,39% 11,38% 9,87% 6,04%
Soliditet 60,83% 59,76% 53,27% 51,26% 47,95% 45,33% 44,73% 42,01% 39,93% 31,83%
Kassalikviditet 248,96% 216,67% 170,09% 127,23% 92,36% 75,20% 85,61% 68,86% 78,34% 63,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...