Visa allt om El & PC-Installationer i Örebro Aktiebolag
Visa allt om El & PC-Installationer i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 651 21 102 19 868 16 687 15 133 18 951 13 354 11 036 12 964 10 490
Övrig omsättning 393 405 358 188 2 369 28 - 1 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 523 1 287 533 227 1 848 1 290 385 195 757 441
Resultat efter finansnetto 1 492 1 254 508 116 1 700 1 135 187 3 585 283
Årets resultat 856 682 382 196 1 760 604 111 -8 218 283
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 349 151 288 3 940 2 841 2 699 2 923 3 081 2 976
Omsättningstillgångar 7 724 6 450 6 286 5 416 5 041 4 499 3 038 2 590 3 255 2 843
Tillgångar 8 165 6 798 6 437 5 704 8 981 7 340 5 737 5 513 6 336 5 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 884 2 297 1 891 1 659 2 664 1 204 691 668 846 678
Obeskattade reserver 1 259 898 546 512 592 651 344 315 315 0
Avsättningar (tkr) 81 41 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 139 220 369 246 2 658 2 378 2 682 2 648 2 989 2 666
Kortfristiga skulder 4 803 3 342 3 631 3 287 3 067 3 106 2 021 1 882 2 187 2 476
Skulder och eget kapital 8 165 6 798 6 437 5 704 8 981 7 340 5 737 5 513 6 336 5 820
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 319 2 383 2 274 1 150 1 449 1 732 1 222 1 244 1 020 1 092
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 145 4 895 4 914 4 897 4 467 3 914 3 182 3 295 3 379 2 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 507 2 597 2 619 2 114 2 075 1 930 1 688 1 735 1 755 1 514
Utdelning till aktieägare 600 620 0 150 1 200 300 90 0 90 0
Omsättning 28 044 21 507 20 226 16 875 17 502 18 979 13 354 11 037 12 964 10 497
Nyckeltal
Antal anställda 26 21 20 20 20 19 16 16 16 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 064 1 005 993 834 757 997 835 690 810 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 519 475 491 395 399 402 385 403 390 424
Rörelseresultat, EBITDA 1 631 1 381 635 325 1 967 1 566 625 433 957 676
Nettoomsättningförändring 31,03% 6,21% 19,06% 10,27% -20,15% 41,91% 21,00% -14,87% 23,58% -%
Du Pont-modellen 18,67% 18,95% 8,31% 4,05% 20,74% 17,59% 6,76% 3,59% 11,98% 7,59%
Vinstmarginal 5,51% 6,10% 2,69% 1,38% 12,31% 6,81% 2,91% 1,79% 5,85% 4,21%
Bruttovinstmarginal 68,14% 70,36% 75,21% 71,82% 75,87% 68,98% 65,61% 80,92% 69,12% 73,37%
Rörelsekapital/omsättning 10,56% 14,73% 13,36% 12,76% 13,04% 7,35% 7,62% 6,42% 8,24% 3,50%
Soliditet 35,10% 44,09% 35,99% 35,70% 34,52% 22,94% 16,46% 16,23% 16,93% 11,65%
Kassalikviditet 140,68% 163,38% 147,26% 135,50% 132,77% 129,88% 126,52% 109,25% 132,24% 99,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...