Visa allt om Aktiebolaget Bröderna Jörgensen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 528 7 399 7 071 6 976 7 223 6 778 5 600 6 458 7 304 7 707
Övrig omsättning 300 275 181 141 175 267 145 269 141 156
Rörelseresultat (EBIT) 611 848 978 763 774 559 91 -192 -152 4
Resultat efter finansnetto 613 848 1 056 792 728 586 164 -249 -135 27
Årets resultat 418 492 635 474 391 369 216 -168 0 134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 286 308 0 0 10 19 29 38 67 137
Omsättningstillgångar 4 202 4 168 4 236 3 870 3 607 3 465 2 859 2 910 3 000 3 617
Tillgångar 4 488 4 476 4 236 3 870 3 616 3 484 2 888 2 948 3 067 3 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 471 2 543 2 675 2 491 2 407 2 345 2 056 1 840 2 008 2 138
Obeskattade reserver 1 110 1 030 830 580 435 275 191 278 359 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 907 868 731 799 775 864 641 830 701 1 114
Skulder och eget kapital 4 488 4 476 4 236 3 870 3 616 3 484 2 888 2 948 3 067 3 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 466 464 430 430 433 412 405 405 405 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 609 531 443 424 420 380 390 517 522 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 497 470 427 419 426 408 400 504 491 466
Utdelning till aktieägare 410 490 625 450 390 330 80 0 0 130
Omsättning 7 828 7 674 7 252 7 117 7 398 7 045 5 745 6 727 7 445 7 863
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 509 2 466 3 536 3 488 3 612 3 389 2 800 2 153 2 435 2 569
Personalkostnader per anställd (tkr) 536 518 674 663 669 624 629 491 488 480
Rörelseresultat, EBITDA 681 918 978 773 784 569 101 -115 -83 78
Nettoomsättningförändring 1,74% 4,64% 1,36% -3,42% 6,57% 21,04% -13,29% -11,58% -5,23% -%
Du Pont-modellen 13,86% 19,33% 25,00% 20,52% 22,12% 16,82% 5,71% -5,70% -4,34% 0,80%
Vinstmarginal 8,26% 11,69% 14,98% 11,38% 11,08% 8,65% 2,95% -2,60% -1,82% 0,39%
Bruttovinstmarginal 38,08% 41,95% 42,84% 40,28% 38,61% 37,18% 36,95% 31,74% 29,96% 30,15%
Rörelsekapital/omsättning 43,77% 44,60% 49,57% 44,02% 39,21% 38,37% 39,61% 32,21% 31,48% 32,48%
Soliditet 74,35% 74,76% 78,43% 75,41% 75,43% 73,12% 76,07% 69,20% 73,90% 66,60%
Kassalikviditet 279,16% 261,98% 350,89% 278,85% 277,29% 238,08% 231,98% 187,47% 221,54% 185,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...