Visa allt om Tomca AB
Visa allt om Tomca AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 635 6 520 7 684 12 286 7 708 7 709 7 258 17 817 23 943 9 231
Övrig omsättning - 124 - - - 30 341 - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 501 -2 074 -774 734 222 618 -585 181 1 581 -692
Resultat efter finansnetto 312 -2 169 -843 678 95 510 -694 108 1 523 -776
Årets resultat 312 -2 169 -583 350 29 423 -429 30 1 108 -740
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 701 1 581 662 773 857 854 963 1 082 999 1 120
Omsättningstillgångar 3 697 3 577 4 727 4 389 4 515 5 030 4 700 6 907 6 360 6 298
Tillgångar 5 399 5 158 5 389 5 161 5 372 5 884 5 662 7 990 7 359 7 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 822 511 1 648 1 856 1 505 1 477 1 053 1 482 2 177 1 069
Obeskattade reserver 0 0 0 260 80 45 0 265 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0
Långfristiga skulder 1 464 1 969 1 575 1 685 1 966 2 261 2 508 927 662 381
Kortfristiga skulder 3 112 2 679 2 166 1 361 1 821 2 102 2 101 5 315 4 295 5 968
Skulder och eget kapital 5 399 5 158 5 389 5 161 5 372 5 884 5 662 7 990 7 359 7 418
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 544 530 664 951 774 611
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 100 - -
Löner till övriga anställda 1 933 2 187 2 523 2 319 1 241 1 069 1 255 1 644 1 520 1 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 672 815 889 849 723 646 758 1 035 978 852
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 635 6 644 7 684 12 286 7 708 7 739 7 599 17 817 23 943 9 235
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 7 6 5 5 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 273 931 1 098 1 755 1 285 1 542 1 452 2 970 3 420 1 539
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 438 487 453 418 449 535 605 467 457
Rörelseresultat, EBITDA 667 -1 988 -700 781 283 729 -465 302 1 702 -550
Nettoomsättningförändring 17,10% -15,15% -37,46% 59,39% -0,01% 6,21% -59,26% -25,59% 159,38% -%
Du Pont-modellen 9,50% -40,05% -14,07% 14,65% 4,23% 10,76% -10,03% 2,99% 22,01% -9,18%
Vinstmarginal 6,72% -31,69% -9,86% 6,15% 2,94% 8,21% -7,83% 1,34% 6,77% -7,38%
Bruttovinstmarginal 53,19% 28,83% 17,46% 22,27% 24,29% 28,81% 12,98% 15,28% 16,36% 11,78%
Rörelsekapital/omsättning 7,66% 13,77% 33,33% 24,65% 34,95% 37,98% 35,81% 8,94% 8,62% 3,57%
Soliditet 15,23% 9,91% 30,58% 39,67% 29,11% 25,67% 18,60% 20,94% 29,58% 14,41%
Kassalikviditet 32,07% 37,22% 95,15% 114,47% 80,45% 94,43% 91,53% 83,52% 106,15% 75,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...