Visa allt om Hökåshallen Aktiebolag
Visa allt om Hökåshallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 40 299 37 781 36 409 35 427 34 962 34 501 33 488 32 021 30 311 29 685
Övrig omsättning 743 706 668 583 577 621 570 545 526 466
Rörelseresultat (EBIT) 391 1 361 100 271 160 33 377 -250 155 965
Resultat efter finansnetto 384 1 357 98 268 163 33 370 -240 165 957
Årets resultat 199 734 74 132 96 24 267 6 147 671
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 984 1 336 1 340 1 592 1 770 1 402 1 283 1 459 1 401 1 438
Omsättningstillgångar 3 731 3 982 3 079 2 668 2 898 3 193 3 033 2 615 2 930 2 747
Tillgångar 5 715 5 318 4 420 4 260 4 668 4 595 4 316 4 074 4 331 4 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 114 1 915 2 080 2 007 1 874 1 778 1 755 1 488 1 482 1 535
Obeskattade reserver 787 663 259 259 173 143 143 143 395 438
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 814 2 741 2 080 1 995 2 621 2 674 2 419 2 444 2 455 2 212
Skulder och eget kapital 5 715 5 318 4 420 4 260 4 668 4 595 4 316 4 074 4 331 4 185
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 610 - - - - 0 180 460 501 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 940 3 544 4 046 3 527 3 616 3 729 3 179 3 072 2 967 2 973
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 689 1 222 1 505 1 149 1 210 1 241 1 038 1 061 1 171 1 161
Utdelning till aktieägare 315 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 41 042 38 487 37 077 36 010 35 539 35 122 34 058 32 566 30 837 30 151
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 9 9 9 9 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 664 3 778 4 045 3 936 3 885 3 833 3 721 3 558 3 031 2 969
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 477 617 520 536 552 489 510 464 438
Rörelseresultat, EBITDA 808 1 738 442 631 503 265 637 2 407 1 214
Nettoomsättningförändring 6,66% 3,77% 2,77% 1,33% 1,34% 3,02% 4,58% 5,64% 2,11% -%
Du Pont-modellen 6,84% 25,61% 2,38% 6,41% 3,58% 0,81% 8,76% -5,62% 4,04% 23,15%
Vinstmarginal 0,97% 3,60% 0,29% 0,77% 0,48% 0,11% 1,13% -0,72% 0,58% 3,26%
Bruttovinstmarginal 15,16% 16,88% 14,94% 15,06% 14,98% 13,67% 13,69% 13,09% 14,41% 17,06%
Rörelsekapital/omsättning 2,28% 3,28% 2,74% 1,90% 0,79% 1,50% 1,83% 0,53% 1,57% 1,80%
Soliditet 47,73% 45,73% 51,63% 51,59% 42,88% 40,99% 43,10% 39,05% 40,79% 44,21%
Kassalikviditet 71,11% 84,20% 70,82% 58,35% 58,45% 68,59% 71,15% 61,66% 71,24% 77,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...