Visa allt om Yxe Herrgård Aktiebolag
Visa allt om Yxe Herrgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 947 48 288 45 988 43 831 39 468 34 756 32 507 32 501 30 148 27 890
Övrig omsättning 315 197 695 626 575 198 2 596 612 195 1 054
Rörelseresultat (EBIT) 3 291 6 214 5 244 4 343 1 837 1 492 3 076 2 296 2 134 3 449
Resultat efter finansnetto 3 102 5 983 4 981 4 039 1 512 1 301 2 881 2 234 1 997 3 286
Årets resultat 2 812 5 022 4 089 2 212 1 192 1 088 1 580 1 604 1 426 2 367
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 940 24 220 22 778 22 056 22 789 20 604 17 452 15 484 15 234 15 235
Omsättningstillgångar 6 725 12 788 11 716 11 133 8 686 9 268 10 296 10 065 9 983 9 116
Tillgångar 38 665 37 009 34 494 33 188 31 475 29 872 27 748 25 549 25 218 24 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 701 23 489 20 950 19 561 18 349 17 507 17 019 15 938 15 334 14 408
Obeskattade reserver 0 511 984 1 458 436 582 727 0 0 0
Avsättningar (tkr) 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 776 6 496 6 896 7 296 7 696 7 165 4 879 5 137 6 244 6 567
Kortfristiga skulder 6 158 6 498 5 664 4 873 4 993 4 618 5 123 4 473 3 640 3 376
Skulder och eget kapital 38 665 37 009 34 494 33 188 31 475 29 872 27 748 25 549 25 218 24 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 320 1 320 1 210 1 230 1 212 1 202 1 117 1 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 25 260 22 338 20 173 19 155 17 474 15 543 14 703 13 447 12 183 10 846
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 9 003 7 069 7 615 7 609 7 157 6 130 5 996 6 178 5 654 4 914
Utdelning till aktieägare 600 300 2 500 2 700 400 0 600 500 500 500
Omsättning 52 262 48 485 46 683 44 457 40 043 34 954 35 103 33 113 30 343 28 944
Nyckeltal
Antal anställda 69 64 64 61 57 55 52 48 47 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) 753 755 719 719 692 632 625 677 641 620
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 469 460 456 458 420 425 439 406 381
Rörelseresultat, EBITDA 4 681 7 401 6 416 5 635 3 166 2 751 4 292 3 547 3 241 4 284
Nettoomsättningförändring 7,58% 5,00% 4,92% 11,05% 13,56% 6,92% 0,02% 7,80% 8,10% -%
Du Pont-modellen 8,52% 16,89% 15,36% 13,31% 6,01% 5,09% 11,14% 9,86% 9,14% 14,82%
Vinstmarginal 6,34% 12,94% 11,52% 10,08% 4,79% 4,38% 9,51% 7,75% 7,64% 12,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,09% 13,03% 13,16% 14,28% 9,36% 13,38% 15,91% 17,21% 21,04% 20,58%
Soliditet 66,47% 64,55% 62,96% 62,18% 59,32% 60,04% 63,27% 62,38% 60,81% 59,17%
Kassalikviditet 108,56% 196,52% 206,64% 228,18% 173,70% 200,43% 200,64% 224,66% 273,74% 269,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...