Visa allt om Soft Rock Aktiebolag
Visa allt om Soft Rock Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 42 090 40 149 41 219 45 081 43 500 42 082 39 669 38 861 38 264 37 305
Övrig omsättning 2 007 289 337 585 329 261 282 333 969 535
Rörelseresultat (EBIT) 6 894 3 402 5 817 8 215 5 827 5 444 3 442 833 930 -2 117
Resultat efter finansnetto 6 563 3 154 5 632 8 008 5 569 5 427 3 444 700 820 -2 257
Årets resultat -30 -22 22 5 900 4 088 4 358 2 535 502 820 -2 257
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 756 1 463 1 535 2 065 2 352 2 650 3 428 4 490 5 546 6 150
Omsättningstillgångar 24 768 25 367 22 760 23 369 14 413 13 921 7 123 19 126 17 471 14 114
Tillgångar 29 524 26 830 24 295 25 435 16 766 16 571 10 551 23 616 23 017 20 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 973 4 002 4 024 4 002 4 002 4 002 2 634 2 646 2 653 1 833
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 822 3 702 1 500 2 908 3 500 5 000 375 875 1 375 500
Kortfristiga skulder 20 729 19 126 18 770 18 525 9 264 7 570 7 542 20 094 18 990 17 931
Skulder och eget kapital 29 524 26 830 24 295 25 435 16 766 16 571 10 551 23 616 23 017 20 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 670 10 972 10 818 11 588 11 834 10 830 10 524 11 323 11 281 10 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 975 3 680 3 723 3 825 3 854 3 742 3 507 3 833 4 180 4 032
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 097 40 438 41 556 45 666 43 829 42 343 39 951 39 194 39 233 37 840
Nyckeltal
Antal anställda 39 31 31 32 34 35 39 49 44 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 079 1 295 1 330 1 409 1 279 1 202 1 017 793 870 848
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 474 470 483 464 417 361 310 356 335
Rörelseresultat, EBITDA 7 479 4 154 6 593 9 047 6 570 6 243 5 028 2 776 2 709 -380
Nettoomsättningförändring 4,83% -2,60% -8,57% 3,63% 3,37% 6,08% 2,08% 1,56% 2,57% -%
Du Pont-modellen 23,36% 12,68% 23,98% 32,40% 34,83% 33,12% 33,31% 3,72% 4,18% -10,40%
Vinstmarginal 16,39% 8,47% 14,13% 18,28% 13,42% 13,04% 8,86% 2,26% 2,51% -5,65%
Bruttovinstmarginal 78,02% 76,72% 76,58% 77,83% 76,26% 74,98% 74,14% 72,60% 71,99% 71,01%
Rörelsekapital/omsättning 9,60% 15,54% 9,68% 10,75% 11,84% 15,09% -1,06% -2,49% -3,97% -10,23%
Soliditet 13,46% 14,92% 16,56% 15,73% 23,87% 24,15% 24,96% 11,20% 11,53% 9,05%
Kassalikviditet 114,84% 127,02% 115,25% 119,55% 147,45% 171,25% 77,43% 88,01% 86,00% 71,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...