Visa allt om Aktiebolaget Habo Skogsmontörer
Visa allt om Aktiebolaget Habo Skogsmontörer

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 076 1 089 1 340 1 389 1 509 1 863 1 539 1 780 1 639 1 864
Övrig omsättning - - 80 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -140 133 28 12 143 57 151 46 109
Resultat efter finansnetto -91 -142 133 28 10 141 54 145 42 98
Årets resultat -91 -132 96 16 6 99 37 116 23 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 81 80 10 16 23 18 16 27 96
Omsättningstillgångar 552 677 836 865 934 770 797 824 551 604
Tillgångar 628 759 916 875 950 793 816 840 578 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 588 719 624 608 602 503 467 350 375
Obeskattade reserver 0 0 10 3 4 6 4 3 19 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 8 8 1 1 1 36 36 38 104
Kortfristiga skulder 124 163 179 247 337 185 273 334 170 209
Skulder och eget kapital 628 759 916 875 950 793 816 840 578 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 262 260 240 240 242 226 210 210 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 268 81 587 57 56 42 72 108 89 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 118 111 102 111 108 116 123 116 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Omsättning 1 076 1 089 1 420 1 389 1 509 1 863 1 539 1 780 1 639 1 864
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 538 545 670 695 755 932 770 890 820 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 188 236 226 204 205 200 207 225 209 213
Rörelseresultat, EBITDA -62 -117 149 34 19 149 66 162 127 193
Nettoomsättningförändring -1,19% -18,73% -3,53% -7,95% -19,00% 21,05% -13,54% 8,60% -12,07% -%
Du Pont-modellen -14,17% -18,45% 14,63% 3,31% 1,47% 18,16% 6,99% 18,10% 7,96% 15,57%
Vinstmarginal -8,27% -12,86% 10,00% 2,09% 0,93% 7,73% 3,70% 8,54% 2,81% 5,85%
Bruttovinstmarginal 64,96% 68,14% 63,88% 49,82% 43,01% 42,62% 49,77% 48,65% 48,63% 46,94%
Rörelsekapital/omsättning 39,78% 47,20% 49,03% 44,49% 39,56% 31,40% 34,05% 27,53% 23,25% 21,19%
Soliditet 79,14% 77,47% 79,34% 71,57% 64,31% 76,47% 62,00% 55,85% 62,92% 54,81%
Kassalikviditet 320,97% 346,63% 405,59% 307,69% 228,19% 352,97% 231,14% 197,90% 222,35% 197,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...