Visa allt om Aktiebolaget Habo Skogsmontörer

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 089 1 340 1 389 1 509 1 863 1 539 1 780 1 639 1 864 1 483
Övrig omsättning - 80 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -140 133 28 12 143 57 151 46 109 63
Resultat efter finansnetto -142 133 28 10 141 54 145 42 98 46
Årets resultat -132 96 16 6 99 37 116 23 60 40
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 80 10 16 23 18 16 27 96 180
Omsättningstillgångar 677 836 865 934 770 797 824 551 604 428
Tillgångar 759 916 875 950 793 816 840 578 700 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 588 719 624 608 602 503 467 350 375 315
Obeskattade reserver 0 10 3 4 6 4 3 19 12 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 8 1 1 1 36 36 38 104 101
Kortfristiga skulder 163 179 247 337 185 273 334 170 209 179
Skulder och eget kapital 759 916 875 950 793 816 840 578 700 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 262 260 240 240 242 226 210 210 210 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 81 587 57 56 42 72 108 89 94 92
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 118 111 102 111 108 116 123 116 133 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
Omsättning 1 089 1 420 1 389 1 509 1 863 1 539 1 780 1 639 1 864 1 483
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 545 670 695 755 932 770 890 820 932 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 236 226 204 205 200 207 225 209 213 209
Rörelseresultat, EBITDA -117 149 34 19 149 66 162 127 193 149
Nettoomsättningförändring -18,73% -3,53% -7,95% -19,00% 21,05% -13,54% 8,60% -12,07% 25,69% -%
Du Pont-modellen -18,45% 14,63% 3,31% 1,47% 18,16% 6,99% 18,10% 7,96% 15,57% 10,36%
Vinstmarginal -12,86% 10,00% 2,09% 0,93% 7,73% 3,70% 8,54% 2,81% 5,85% 4,25%
Bruttovinstmarginal 68,14% 63,88% 49,82% 43,01% 42,62% 49,77% 48,65% 48,63% 46,94% 54,35%
Rörelsekapital/omsättning 47,20% 49,03% 44,49% 39,56% 31,40% 34,05% 27,53% 23,25% 21,19% 16,79%
Soliditet 77,47% 79,34% 71,57% 64,31% 76,47% 62,00% 55,85% 62,92% 54,81% 53,35%
Kassalikviditet 346,63% 405,59% 307,69% 228,19% 352,97% 231,14% 197,90% 222,35% 197,61% 129,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...