Visa allt om Enköpingshälsan AB
Visa allt om Enköpingshälsan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 20 571 20 457 20 475 20 674 16 522 17 535 17 576 24 552 13 588 14 119
Övrig omsättning - - - 31 3 818 1 411 570 25 96 164
Rörelseresultat (EBIT) 985 -39 540 -485 -2 067 369 962 -226 -290 745
Resultat efter finansnetto 962 -95 456 -514 -2 068 366 771 -363 -5 721
Årets resultat 437 -95 456 -514 -1 947 263 556 -363 25 493
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 992 1 178 1 379 1 498 672 398 421 460 1 584 1 304
Omsättningstillgångar 3 714 3 360 3 932 3 537 4 336 4 005 3 092 2 474 2 311 3 022
Tillgångar 4 706 4 538 5 311 5 035 5 008 4 403 3 513 2 934 3 895 4 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 880 975 518 432 935 672 117 480 599
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 120 120 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 400 0 0 0 586 408 0 0
Kortfristiga skulder 3 390 3 658 3 937 4 517 4 576 3 348 2 135 2 410 3 415 3 698
Skulder och eget kapital 4 706 4 538 5 311 5 035 5 008 4 403 3 513 2 934 3 895 4 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 244 630 619 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 5 622 6 105 7 843 7 023 7 063 6 767 9 617 5 857 4 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 052 2 708 3 545 3 153 2 976 3 033 4 599 2 932 2 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 571 20 457 20 475 20 705 20 340 18 946 18 146 24 577 13 684 14 283
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 15 18 19 19 19 19 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 371 1 574 1 365 1 149 870 923 925 1 292 971 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 834 962 790 807 542 542 543 794 697 524
Rörelseresultat, EBITDA 1 181 176 774 -318 -1 871 481 1 079 -36 -172 838
Nettoomsättningförändring 0,56% -0,09% -0,96% 25,13% -5,78% -0,23% -28,41% 80,69% -3,76% -%
Du Pont-modellen 20,93% -0,84% 10,19% -9,61% -41,11% 8,43% 22,32% -10,80% 0,36% 17,34%
Vinstmarginal 4,79% -0,19% 2,64% -2,34% -12,46% 2,12% 4,46% -1,29% 0,10% 5,31%
Bruttovinstmarginal 85,61% 79,11% 76,09% 82,90% 68,27% 76,24% 79,27% 80,00% 84,60% 77,82%
Rörelsekapital/omsättning 1,58% -1,46% -0,02% -4,74% -1,45% 3,75% 5,44% 0,26% -8,12% -4,79%
Soliditet 27,96% 19,39% 18,36% 10,29% 8,63% 23,24% 21,65% 3,99% 12,32% 14,35%
Kassalikviditet 106,99% 89,37% 97,74% 75,91% 92,53% 117,89% 143,19% 98,67% 63,84% 81,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...