Visa allt om Enköpingshälsan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 20 457 20 475 20 674 16 522 17 535 17 576 24 552 13 588 14 119 18 446
Övrig omsättning - - 31 3 818 1 411 570 25 96 164 139
Rörelseresultat (EBIT) -39 540 -485 -2 067 369 962 -226 -290 745 -253
Resultat efter finansnetto -95 456 -514 -2 068 366 771 -363 -5 721 -618
Årets resultat -95 456 -514 -1 947 263 556 -363 25 493 -618
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 178 1 379 1 498 672 398 421 460 1 584 1 304 1 294
Omsättningstillgångar 3 360 3 932 3 537 4 336 4 005 3 092 2 474 2 311 3 022 2 957
Tillgångar 4 538 5 311 5 035 5 008 4 403 3 513 2 934 3 895 4 326 4 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 880 975 518 432 935 672 117 480 599 550
Obeskattade reserver 0 0 0 0 120 120 0 0 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 400 0 0 0 586 408 0 0 412
Kortfristiga skulder 3 658 3 937 4 517 4 576 3 348 2 135 2 410 3 415 3 698 3 289
Skulder och eget kapital 4 538 5 311 5 035 5 008 4 403 3 513 2 934 3 895 4 326 4 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 244 630 619 477 729
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 5 622 6 105 7 843 7 023 7 063 6 767 9 617 5 857 4 881 7 671
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 052 2 708 3 545 3 153 2 976 3 033 4 599 2 932 2 555 4 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 457 20 475 20 705 20 340 18 946 18 146 24 577 13 684 14 283 18 585
Nyckeltal
Antal anställda 13 15 18 19 19 19 19 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 574 1 365 1 149 870 923 925 1 292 971 882 1 153
Personalkostnader per anställd (tkr) 962 790 807 542 542 543 794 697 524 838
Rörelseresultat, EBITDA 176 774 -318 -1 871 481 1 079 -36 -172 838 -125
Nettoomsättningförändring -0,09% -0,96% 25,13% -5,78% -0,23% -28,41% 80,69% -3,76% -23,46% -%
Du Pont-modellen -0,84% 10,19% -9,61% -41,11% 8,43% 22,32% -10,80% 0,36% 17,34% -13,01%
Vinstmarginal -0,19% 2,64% -2,34% -12,46% 2,12% 4,46% -1,29% 0,10% 5,31% -3,00%
Bruttovinstmarginal 79,11% 76,09% 82,90% 68,27% 76,24% 79,27% 80,00% 84,60% 77,82% 85,94%
Rörelsekapital/omsättning -1,46% -0,02% -4,74% -1,45% 3,75% 5,44% 0,26% -8,12% -4,79% -1,80%
Soliditet 19,39% 18,36% 10,29% 8,63% 23,24% 21,65% 3,99% 12,32% 14,35% 12,94%
Kassalikviditet 89,37% 97,74% 75,91% 92,53% 117,89% 143,19% 98,67% 63,84% 81,61% 89,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...