Visa allt om Aktiebolaget Trosa Bil & Motor
Visa allt om Aktiebolaget Trosa Bil & Motor

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 943 2 226 2 317 2 416 2 428 2 386 2 206 2 337 2 278 2 071
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 123 44 65 -387 12 89 36 77 56
Resultat efter finansnetto 22 72 -85 -8 -446 -33 44 -81 26 17
Årets resultat 22 72 -85 -8 -446 -33 44 -81 26 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 117 138 197 207 224 255 258 239 254
Omsättningstillgångar 133 263 165 231 186 212 116 162 298 250
Tillgångar 235 381 303 429 392 436 371 420 536 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -66 112 -660 -575 -568 -121 -89 -133 -53 -78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 269 963 1 004 960 558 460 553 589 584
Skulder och eget kapital 235 381 303 429 392 436 371 420 536 505
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 50 32 109 88 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 399 506 518 516 604 539 443 361 393 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 133 162 173 171 182 151 190 185 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 943 2 229 2 317 2 416 2 428 2 386 2 206 2 337 2 278 2 071
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 648 742 772 805 809 795 735 779 759 690
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 235 241 249 272 273 224 234 237 253
Rörelseresultat, EBITDA 64 148 104 95 -352 43 126 69 105 93
Nettoomsättningförändring -12,71% -3,93% -4,10% -0,49% 1,76% 8,16% -5,61% 2,59% 10,00% -%
Du Pont-modellen 17,02% 32,28% 14,52% 15,15% -98,72% 2,75% 23,99% 8,81% 14,55% 11,29%
Vinstmarginal 2,06% 5,53% 1,90% 2,69% -15,94% 0,50% 4,03% 1,58% 3,42% 2,75%
Bruttovinstmarginal 53,11% 56,02% 56,37% 55,46% 37,07% 55,20% 55,67% 53,57% 54,21% 63,06%
Rörelsekapital/omsättning -8,70% -0,27% -34,44% -32,00% -31,88% -14,50% -15,59% -16,73% -12,77% -16,13%
Soliditet -28,09% 29,40% -217,82% -134,03% -144,90% -27,75% -23,99% -31,67% -9,89% -15,45%
Kassalikviditet 25,50% 77,32% 11,21% 17,03% 12,40% 26,70% 10,22% 16,27% 35,99% 26,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...