Visa allt om Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma Aktiebolag
Visa allt om Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 114 603 112 928 94 783 77 128 66 719 73 163 67 188 70 784 77 754 77 605
Övrig omsättning 2 62 103 87 19 9 6 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 691 3 163 4 345 -402 1 367 -1 716 577 590 1 807 1 192
Resultat efter finansnetto 3 725 3 210 4 398 -367 1 381 -1 737 529 645 2 015 1 243
Årets resultat 2 058 1 910 2 803 -172 750 -237 288 986 999 850
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 109 1 204 1 197 763 416 419 487 560 817 610
Omsättningstillgångar 32 953 33 894 28 028 20 963 21 060 19 651 21 985 22 749 24 978 21 871
Tillgångar 34 062 35 098 29 225 21 726 21 476 20 070 22 472 23 309 25 795 22 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 234 14 175 12 265 9 462 10 034 9 284 9 621 9 633 8 947 8 247
Obeskattade reserver 3 549 2 545 1 842 1 105 1 105 750 750 750 1 590 1 040
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 279 18 378 15 118 11 159 10 337 10 036 12 101 12 926 15 258 13 193
Skulder och eget kapital 34 062 35 098 29 225 21 726 21 476 20 070 22 472 23 309 25 795 22 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 875 1 055 819 732 805 939 1 014 1 053 1 025 2 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - 94 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 551 47 613 39 793 31 813 29 074 31 486 32 019 35 656 32 327 35 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 951 19 060 15 941 12 277 12 102 13 091 13 215 14 051 15 347 17 138
Utdelning till aktieägare 2 500 2 000 0 0 400 0 100 300 300 300
Omsättning 114 605 112 990 94 886 77 215 66 738 73 172 67 194 70 806 77 754 77 605
Nyckeltal
Antal anställda 135 132 120 89 91 101 106 114 116 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) 849 856 790 867 733 724 634 621 670 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 525 491 579 472 462 447 457 435 483
Rörelseresultat, EBITDA 3 799 3 335 4 479 -220 1 437 -1 630 707 742 2 037 1 339
Nettoomsättningförändring 1,48% 19,14% 22,89% 15,60% -8,81% 8,89% -5,08% -8,96% 0,19% -%
Du Pont-modellen 10,95% 9,15% 15,08% -1,65% 6,77% -8,25% 2,68% 3,23% 8,24% 5,95%
Vinstmarginal 3,26% 2,85% 4,65% -0,46% 2,18% -2,26% 0,90% 1,06% 2,73% 1,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 89,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,59% 87,69% 90,84% 86,79%
Rörelsekapital/omsättning 14,55% 13,74% 13,62% 12,71% 16,07% 13,14% 14,71% 13,88% 12,50% 11,18%
Soliditet 49,92% 46,04% 46,88% 47,30% 50,51% 49,01% 45,27% 43,64% 39,12% 40,02%
Kassalikviditet 202,43% 184,43% 185,39% 187,86% 203,73% 195,81% 181,68% 175,99% 163,70% 165,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...