Visa allt om Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 112 928 94 783 77 128 66 719 73 163 67 188 70 784 77 754 77 605 69 885
Övrig omsättning 62 103 87 19 9 6 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 163 4 345 -402 1 367 -1 716 577 590 1 807 1 192 -3 472
Resultat efter finansnetto 3 210 4 398 -367 1 381 -1 737 529 645 2 015 1 243 -3 476
Årets resultat 1 910 2 803 -172 750 -237 288 986 999 850 -285
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 204 1 197 763 416 419 487 560 817 610 1 046
Omsättningstillgångar 33 894 28 028 20 963 21 060 19 651 21 985 22 749 24 978 21 871 23 152
Tillgångar 35 098 29 225 21 726 21 476 20 070 22 472 23 309 25 795 22 481 24 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 175 12 265 9 462 10 034 9 284 9 621 9 633 8 947 8 247 7 398
Obeskattade reserver 2 545 1 842 1 105 1 105 750 750 750 1 590 1 040 1 040
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 378 15 118 11 159 10 337 10 036 12 101 12 926 15 258 13 193 15 761
Skulder och eget kapital 35 098 29 225 21 726 21 476 20 070 22 472 23 309 25 795 22 481 24 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 055 819 732 805 939 1 014 1 053 1 025 2 342 1 015
Varav tantiem till styrelse & VD - 94 - - - - - - 0 91
Löner till övriga anställda 47 613 39 793 31 813 29 074 31 486 32 019 35 656 32 327 35 998 36 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 060 15 941 12 277 12 102 13 091 13 215 14 051 15 347 17 138 16 870
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 400 0 100 300 300 300 0
Omsättning 112 990 94 886 77 215 66 738 73 172 67 194 70 806 77 754 77 605 69 885
Nyckeltal
Antal anställda 132 120 89 91 101 106 114 116 120 124
Nettoomsättning per anställd (tkr) 856 790 867 733 724 634 621 670 647 564
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 491 579 472 462 447 457 435 483 461
Rörelseresultat, EBITDA 3 335 4 479 -220 1 437 -1 630 707 742 2 037 1 339 -3 319
Nettoomsättningförändring 19,14% 22,89% 15,60% -8,81% 8,89% -5,08% -8,96% 0,19% 11,05% -%
Du Pont-modellen 9,15% 15,08% -1,65% 6,77% -8,25% 2,68% 3,23% 8,24% 5,95% -13,98%
Vinstmarginal 2,85% 4,65% -0,46% 2,18% -2,26% 0,90% 1,06% 2,73% 1,72% -4,84%
Bruttovinstmarginal 89,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,59% 87,69% 90,84% 86,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,74% 13,62% 12,71% 16,07% 13,14% 14,71% 13,88% 12,50% 11,18% 10,58%
Soliditet 46,04% 46,88% 47,30% 50,51% 49,01% 45,27% 43,64% 39,12% 40,02% 33,67%
Kassalikviditet 184,43% 185,39% 187,86% 203,73% 195,81% 181,68% 175,99% 163,70% 165,78% 146,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...