Visa allt om Jan Frisk Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 30 479 26 624 25 976 22 567 19 726 21 766 19 930 25 795 25 891 14 567
Övrig omsättning 635 1 727 535 66 1 006 574 652 376 111 385
Rörelseresultat (EBIT) -2 234 -1 291 -376 -1 913 415 1 421 -697 5 944 8 020 1 623
Resultat efter finansnetto -2 311 -1 323 -388 -1 907 435 1 419 -682 5 878 7 814 1 495
Årets resultat 1 58 698 234 581 1 113 14 2 837 3 802 189
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 561 7 444 7 940 9 958 11 518 10 473 13 608 14 602 12 552 10 675
Omsättningstillgångar 6 046 6 451 7 035 6 449 8 010 7 923 6 392 9 406 7 471 3 446
Tillgångar 13 607 13 896 14 975 16 407 19 528 18 396 20 000 24 009 20 023 14 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 356 7 604 7 546 7 348 7 245 7 563 7 950 8 056 6 518 2 782
Obeskattade reserver 754 3 069 4 482 5 832 8 111 8 497 8 623 9 363 7 464 4 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 481 616 1 160 1 594 2 184 526 449 1 388 1 919 3 306
Kortfristiga skulder 4 016 2 606 1 787 1 633 1 989 1 810 2 978 5 202 4 122 3 086
Skulder och eget kapital 13 607 13 896 14 975 16 407 19 528 18 396 20 000 24 009 20 023 14 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 880 620 649 790 580 1 335 900 1 136 932
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 180 6 122 4 345 3 629 2 992 3 454 3 037 2 828 2 656 1 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 420 1 945 1 382 1 283 1 172 1 222 1 672 1 740 1 850 1 040
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 130 900 1 500 120 1 299 65
Omsättning 31 114 28 351 26 511 22 633 20 732 22 340 20 582 26 171 26 002 14 952
Nyckeltal
Antal anställda 25 21 15 15 14 14 14 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 219 1 268 1 732 1 504 1 409 1 555 1 424 1 984 1 992 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 429 425 373 356 383 418 416 431 346
Rörelseresultat, EBITDA 454 1 843 3 144 2 227 4 282 5 196 2 748 8 980 10 402 3 289
Nettoomsättningförändring 14,48% 2,49% 15,11% 14,40% -9,37% 9,21% -22,74% -0,37% 77,74% -%
Du Pont-modellen -16,40% -9,20% -2,36% -11,28% 2,39% 7,82% -2,93% 25,22% 40,06% 11,52%
Vinstmarginal -7,32% -4,80% -1,36% -8,20% 2,37% 6,61% -2,94% 23,47% 30,98% 11,17%
Bruttovinstmarginal 39,71% 41,55% 41,60% 40,20% 49,18% 50,48% 48,07% 59,32% 66,64% 61,31%
Rörelsekapital/omsättning 6,66% 14,44% 20,20% 21,34% 30,52% 28,09% 17,13% 16,30% 12,93% 2,47%
Soliditet 58,38% 71,95% 72,45% 70,98% 67,71% 75,15% 70,79% 61,63% 59,39% 44,92%
Kassalikviditet 150,55% 247,54% 393,68% 394,92% 402,71% 437,73% 214,64% 180,82% 181,25% 111,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...