Visa allt om Jan Frisk Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 27 057 30 479 26 624 25 976 22 567 19 726 21 766 19 930 25 795 25 891
Övrig omsättning 1 191 635 1 727 535 66 1 006 574 652 376 111
Rörelseresultat (EBIT) -2 338 -2 234 -1 291 -376 -1 913 415 1 421 -697 5 944 8 020
Resultat efter finansnetto -2 420 -2 311 -1 323 -388 -1 907 435 1 419 -682 5 878 7 814
Årets resultat -1 666 1 58 698 234 581 1 113 14 2 837 3 802
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 196 7 561 7 444 7 940 9 958 11 518 10 473 13 608 14 602 12 552
Omsättningstillgångar 4 761 6 046 6 451 7 035 6 449 8 010 7 923 6 392 9 406 7 471
Tillgångar 12 957 13 607 13 896 14 975 16 407 19 528 18 396 20 000 24 009 20 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 439 7 356 7 604 7 546 7 348 7 245 7 563 7 950 8 056 6 518
Obeskattade reserver 0 754 3 069 4 482 5 832 8 111 8 497 8 623 9 363 7 464
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 710 1 481 616 1 160 1 594 2 184 526 449 1 388 1 919
Kortfristiga skulder 4 807 4 016 2 606 1 787 1 633 1 989 1 810 2 978 5 202 4 122
Skulder och eget kapital 12 957 13 607 13 896 14 975 16 407 19 528 18 396 20 000 24 009 20 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 880 620 649 790 580 1 335 900 1 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 605 8 180 6 122 4 345 3 629 2 992 3 454 3 037 2 828 2 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 480 2 420 1 945 1 382 1 283 1 172 1 222 1 672 1 740 1 850
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 130 900 1 500 120 1 299
Omsättning 28 248 31 114 28 351 26 511 22 633 20 732 22 340 20 582 26 171 26 002
Nyckeltal
Antal anställda 23 25 21 15 15 14 14 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 176 1 219 1 268 1 732 1 504 1 409 1 555 1 424 1 984 1 992
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 436 429 425 373 356 383 418 416 431
Rörelseresultat, EBITDA 148 454 1 843 3 144 2 227 4 282 5 196 2 748 8 980 10 402
Nettoomsättningförändring -11,23% 14,48% 2,49% 15,11% 14,40% -9,37% 9,21% -22,74% -0,37% -%
Du Pont-modellen -18,03% -16,40% -9,20% -2,36% -11,28% 2,39% 7,82% -2,93% 25,22% 40,06%
Vinstmarginal -8,63% -7,32% -4,80% -1,36% -8,20% 2,37% 6,61% -2,94% 23,47% 30,98%
Bruttovinstmarginal 39,54% 39,71% 41,55% 41,60% 40,20% 49,18% 50,48% 48,07% 59,32% 66,64%
Rörelsekapital/omsättning -0,17% 6,66% 14,44% 20,20% 21,34% 30,52% 28,09% 17,13% 16,30% 12,93%
Soliditet 41,98% 58,38% 71,95% 72,45% 70,98% 67,71% 75,15% 70,79% 61,63% 59,39%
Kassalikviditet 99,04% 150,55% 247,54% 393,68% 394,92% 402,71% 437,73% 214,64% 180,82% 181,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...