Visa allt om Marbäck Tricot AB
Visa allt om Marbäck Tricot AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 414 29 222 35 683 32 973 37 072 29 103 30 440 49 521 50 763 63 706
Övrig omsättning 156 443 335 271 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 793 1 900 -62 1 503 210 304 -1 019 -4 274 -3 093 3 851
Resultat efter finansnetto 659 1 536 -317 1 366 23 -262 -1 154 -5 726 -2 903 4 042
Årets resultat 431 973 155 603 1 736 415 -317 -1 803 -337 2 592
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 088 2 614 7 039 7 298 4 536 5 692 6 657 7 646 8 853 8 928
Omsättningstillgångar 21 068 21 049 20 317 19 451 16 516 20 870 19 919 21 207 25 616 31 660
Tillgångar 23 156 23 663 27 356 26 749 21 052 26 562 26 576 28 853 34 469 40 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 456 10 524 13 751 14 196 13 594 18 857 18 442 18 759 20 562 20 900
Obeskattade reserver 2 723 2 652 2 382 2 918 2 394 4 754 5 622 6 459 10 382 12 948
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 331 1 764 2 061 1 800 2 000 0 0 939 0 0
Kortfristiga skulder 8 646 8 723 9 162 7 835 3 064 2 951 2 512 2 696 3 525 6 740
Skulder och eget kapital 23 156 23 663 27 356 26 749 21 052 26 562 26 576 28 853 34 469 40 588
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 766 526 523 405 545 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 4 007 2 530 3 760 3 315 3 199 2 339 2 942 4 199 4 812 4 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 2 148 1 315 2 169 1 688 3 965 1 402 1 531 2 096 2 521 2 320
Utdelning till aktieägare 2 000 500 4 200 600 0 8 000 0 0 0 0
Omsättning 40 570 29 665 36 018 33 244 37 072 29 103 30 440 49 521 50 763 63 706
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 8 8 8 10 14 17 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 041 2 922 3 568 4 122 4 634 3 638 3 044 3 537 2 986 3 185
Personalkostnader per anställd (tkr) 628 397 598 650 795 551 516 499 482 402
Rörelseresultat, EBITDA 1 487 2 448 831 2 454 1 994 1 709 345 -3 565 -2 262 4 713
Nettoomsättningförändring 38,30% -% 8,22% -11,06% -% -4,39% -38,53% -2,45% -20,32% -%
Du Pont-modellen 3,89% 8,03% 0,02% 5,62% 1,13% 1,68% -3,70% -18,58% -8,08% 10,04%
Vinstmarginal 2,23% 6,50% 0,02% 4,56% 0,64% 1,53% -3,23% -10,82% -5,49% 6,40%
Bruttovinstmarginal 27,87% 28,97% 30,84% 30,24% 31,86% 32,91% 39,65% 24,75% 27,76% 21,43%
Rörelsekapital/omsättning 30,74% 42,18% 31,26% 35,23% 36,29% 61,57% 57,18% 37,38% 43,52% 39,12%
Soliditet 54,33% 53,22% 57,06% 61,11% 72,95% 84,18% 84,98% 81,13% 81,34% 74,46%
Kassalikviditet 126,25% 132,99% 101,22% 137,45% 286,65% 456,18% 468,35% 365,47% 305,39% 207,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...