Visa allt om Jörgen & Susanne Invest AB
Visa allt om Jörgen & Susanne Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 177 179 179 179 175 152 132 99 2 814 2 542
Övrig omsättning 1 862 - - - 16 38 282 2 532 49 51
Rörelseresultat (EBIT) 1 866 30 4 -1 -153 -117 -672 2 003 390 363
Resultat efter finansnetto 1 843 54 -92 118 -21 -89 -463 1 663 389 383
Årets resultat 1 467 54 -92 118 99 14 191 698 260 273
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 2 080 2 123 2 145 2 165 2 221 2 277 2 512 1 402 916
Omsättningstillgångar 3 312 967 1 071 1 244 1 141 1 225 1 663 1 724 1 103 1 429
Tillgångar 3 512 3 047 3 193 3 389 3 307 3 445 3 939 4 236 2 505 2 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 006 1 639 1 685 1 878 1 959 1 960 1 997 1 905 1 407 1 247
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 120 224 878 318 292
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 000 361 372
Kortfristiga skulder 506 108 208 211 47 65 419 452 419 435
Skulder och eget kapital 3 512 3 047 3 193 3 389 3 307 3 445 3 939 4 236 2 505 2 345
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 63 355 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 16 28 0 0 0 141 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 16 18 22 34 31 42 62 317 301
Utdelning till aktieägare 150 100 100 100 200 100 50 100 200 100
Omsättning 2 039 179 179 179 191 190 414 2 631 2 863 2 593
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 407 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 418 398
Rörelseresultat, EBITDA 1 908 72 47 51 -98 -61 -587 2 120 499 454
Nettoomsättningförändring -1,12% 0,00% 0,00% 2,29% 15,13% 15,15% 33,33% -96,48% 10,70% -%
Du Pont-modellen 55,41% 3,05% 0,53% 4,84% 0,91% -1,68% -6,17% 49,67% 16,73% 17,19%
Vinstmarginal 1 099,44% 51,96% 9,50% 91,62% 17,14% -38,16% -184,09% 2 125,25% 14,89% 15,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,43% 63,61%
Rörelsekapital/omsättning 1 585,31% 479,89% 482,12% 577,09% 625,14% 763,16% 942,42% 1 284,85% 24,31% 39,10%
Soliditet 85,59% 53,79% 52,77% 55,41% 59,24% 59,46% 54,89% 59,90% 65,31% 62,14%
Kassalikviditet 654,55% 895,37% 514,90% 589,57% 2 427,66% 1 884,62% 396,90% 381,42% 169,93% 222,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...