Visa allt om Parodenta Dentallaboratorium Aktiebolag
Visa allt om Parodenta Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 761 2 669 1 547 1 194 955 1 007 1 209 755 896 1 876
Övrig omsättning - 28 - - - - - - 117 82
Rörelseresultat (EBIT) 851 848 399 109 43 -64 185 7 -55 10
Resultat efter finansnetto 851 850 401 112 45 -68 181 -3 -63 7
Årets resultat 662 662 334 61 39 -42 108 -6 -63 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 037 863 0 6 21 64 106 149 193 27
Omsättningstillgångar 1 190 836 877 454 330 357 414 280 238 452
Tillgångar 2 227 1 700 877 459 352 421 521 429 430 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 634 1 285 623 289 228 189 280 172 178 241
Obeskattade reserver 0 0 0 28 0 0 25 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Kortfristiga skulder 593 414 253 142 124 233 215 257 207 238
Skulder och eget kapital 2 227 1 700 877 459 352 421 521 429 430 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 468 412 301 38 16 243 230 149 305 233
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 36 36 0 296 216 15 45 30 20 196
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 205 174 136 135 106 129 147 140 190 225
Utdelning till aktieägare 169 313 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 2 761 2 697 1 547 1 194 955 1 007 1 209 755 1 013 1 958
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 761 2 669 1 547 1 194 955 504 605 378 448 625
Personalkostnader per anställd (tkr) 713 638 449 486 354 201 213 163 261 220
Rörelseresultat, EBITDA 893 852 405 125 85 -21 228 50 -25 13
Nettoomsättningförändring 3,45% 72,53% 29,56% 25,03% -5,16% -16,71% 60,13% -15,74% -52,24% -%
Du Pont-modellen 38,21% 50,00% 45,72% 24,18% 12,78% -15,20% 35,51% 1,86% -12,33% 2,30%
Vinstmarginal 30,82% 31,85% 25,92% 9,30% 4,71% -6,36% 15,30% 1,06% -5,92% 0,59%
Bruttovinstmarginal 67,48% 62,23% 64,71% 67,17% 66,81% 100,00% 100,00% 81,72% 75,22% 60,34%
Rörelsekapital/omsättning 21,62% 15,81% 40,34% 26,13% 21,57% 12,31% 16,46% 3,05% 3,46% 11,41%
Soliditet 73,37% 75,59% 71,04% 67,46% 64,77% 44,89% 57,28% 40,09% 41,40% 50,31%
Kassalikviditet 198,65% 198,79% 341,90% 311,27% 258,06% 145,92% 185,12% 95,33% 94,20% 169,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...