Visa allt om Sunpera Invest AB
Visa allt om Sunpera Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 76 76 0 297 542 148 0 0 0
Övrig omsättning 113 - - 120 35 155 100 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 61 59 100 0 158 6 0 -3 -3
Resultat efter finansnetto 198 -9 81 254 105 195 161 120 -3 -3
Årets resultat 178 -17 63 220 98 149 151 120 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 93 396 324 326 329 332 300 300 300
Omsättningstillgångar 1 167 1 109 964 959 986 909 916 16 0 1
Tillgångar 1 257 1 202 1 359 1 283 1 312 1 238 1 248 316 300 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 049 871 1 245 1 182 1 105 1 133 1 185 309 190 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 331 114 101 207 105 64 7 111 108
Skulder och eget kapital 1 257 1 202 1 359 1 283 1 312 1 238 1 248 316 300 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 200 120 0 0
Omsättning 194 76 76 120 332 697 248 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 177 64 62 103 3 161 9 0 -3 -3
Nettoomsättningförändring 6,58% 0,00% -% -100,00% -45,20% 266,22% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 15,75% 3,83% 6,25% -% 8,00% 15,75% 12,90% -% -% -%
Vinstmarginal 244,44% 60,53% 111,84% -% 35,35% 35,98% 108,78% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -1,68% 4,80% -56,76% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 183,95% 1 023,68% 1 118,42% -% 262,29% 148,34% 575,68% -% -% -%
Soliditet 83,45% 72,46% 91,61% 92,13% 84,22% 91,52% 94,95% 97,78% 63,33% 64,12%
Kassalikviditet 561,06% 335,05% 845,61% 949,50% 476,33% 865,71% 1 431,25% 228,57% 0,00% 0,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...