Visa allt om Wima Tryck i Solna Aktiebolag
Visa allt om Wima Tryck i Solna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 75 127 153 147 153 269 316 418 665 641
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -74 -61 -51 -88 -58 -32 -33 21 28 -42
Resultat efter finansnetto -74 -61 -51 -96 -63 -34 -34 11 17 -53
Årets resultat -74 -61 -51 -96 -63 -34 -34 11 17 -53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 103 147 81 65 93 81 114 120 141
Omsättningstillgångar 22 54 33 34 11 38 37 48 47 58
Tillgångar 94 157 180 114 76 131 118 162 167 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -290 -216 -155 -104 -8 55 54 77 67 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 384 373 335 217 84 76 64 84 100 148
Skulder och eget kapital 94 157 180 114 76 131 118 162 167 199
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 127 153 147 153 269 316 418 665 641
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 75 127 153 147 153 269 316 418 665 641
Personalkostnader per anställd (tkr) - 44 - - - - 1 - - 1
Rörelseresultat, EBITDA -43 -61 12 -53 -30 6 0 68 78 18
Nettoomsättningförändring -40,94% -16,99% 4,08% -3,92% -43,12% -14,87% -24,40% -37,14% 3,74% -%
Du Pont-modellen -78,72% -38,85% -28,33% -77,19% -76,32% -24,43% -27,97% 12,96% 16,77% -21,11%
Vinstmarginal -98,67% -48,03% -33,33% -59,86% -37,91% -11,90% -10,44% 5,02% 4,21% -6,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 49,66% 41,18% 58,36% 56,33% 46,41% 60,15% 66,15%
Rörelsekapital/omsättning -482,67% -251,18% -197,39% -124,49% -47,71% -14,13% -8,54% -8,61% -7,97% -14,04%
Soliditet -308,51% -137,58% -86,11% -91,23% -10,53% 41,98% 45,76% 47,53% 40,12% 25,13%
Kassalikviditet 5,73% 14,48% 9,85% 15,67% 13,10% 50,00% 57,81% 57,14% 32,00% 29,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...