Visa allt om Jimmy Gustafsson Snickeriproduktion Aktiebolag
Visa allt om Jimmy Gustafsson Snickeriproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 400 1 345 1 317 859 701 876 959 830 1 010 1 180
Övrig omsättning - 1 - - - - - - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 162 317 81 30 -149 56 -9 -11 120
Resultat efter finansnetto 69 160 315 79 27 -152 53 -6 -5 117
Årets resultat 47 91 191 79 27 -152 39 0 0 76
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 85 76 76 55 89 53 80 109 103
Omsättningstillgångar 985 869 763 381 311 185 486 351 467 589
Tillgångar 1 037 955 840 457 367 274 539 431 575 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 424 433 242 163 136 288 249 249 349
Obeskattade reserver 134 126 83 0 0 0 0 0 6 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 432 405 324 215 204 138 250 182 320 332
Skulder och eget kapital 1 037 955 840 457 367 274 539 431 575 692
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 100 105 50 25 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 490 311 283 194 246 166 157 177 266 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 113 110 77 96 103 103 92 110 108
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 1 400 1 346 1 317 859 701 876 959 830 1 066 1 180
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 700 673 659 430 351 438 480 415 505 590
Personalkostnader per anställd (tkr) 303 215 198 138 170 192 186 161 205 250
Rörelseresultat, EBITDA 107 191 341 100 64 -123 83 20 12 127
Nettoomsättningförändring 4,09% 2,13% 53,32% 22,54% -19,98% -8,65% 15,54% -17,82% -14,41% -%
Du Pont-modellen 7,14% 16,96% 37,74% 17,72% 8,17% -54,38% 10,39% 0,23% -0,70% 17,34%
Vinstmarginal 5,29% 12,04% 24,07% 9,43% 4,28% -17,01% 5,84% 0,12% -0,40% 10,17%
Bruttovinstmarginal 69,64% 69,29% 78,28% 80,21% 83,31% 80,71% 84,88% 85,78% 71,49% 88,14%
Rörelsekapital/omsättning 39,50% 34,50% 33,33% 19,32% 15,26% 5,37% 24,61% 20,36% 14,55% 21,78%
Soliditet 55,50% 54,69% 59,25% 52,95% 44,41% 49,64% 53,43% 57,77% 44,06% 51,58%
Kassalikviditet 228,01% 214,57% 235,49% 177,21% 152,45% 134,06% 194,40% 192,86% 145,94% 177,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...