Visa allt om KB Components Plastunion Aktiebolag
Visa allt om KB Components Plastunion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 174 097 164 893 251 464 167 235 151 216 133 464 153 243 203 430 245 437 240 589
Övrig omsättning 780 2 275 755 168 213 709 1 766 2 614 1 160 72
Rörelseresultat (EBIT) 9 318 10 870 18 148 12 144 8 919 6 795 8 833 2 908 21 086 13 501
Resultat efter finansnetto 9 654 11 517 18 235 11 964 8 005 6 324 8 009 1 750 19 951 12 645
Årets resultat 7 290 7 189 12 949 7 481 5 563 3 779 5 842 3 068 12 002 10 051
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 105 47 950 42 634 22 133 22 273 23 941 40 089 44 121 75 264 114 124
Omsättningstillgångar 47 455 49 944 55 690 57 184 50 543 60 464 55 334 63 843 56 072 57 233
Tillgångar 134 560 97 894 98 324 79 318 72 817 84 405 95 423 107 963 131 336 171 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 381 23 478 16 955 14 006 9 525 9 962 21 182 15 219 27 151 68 204
Obeskattade reserver 31 158 30 881 28 561 27 952 27 458 28 613 28 953 29 684 35 255 32 135
Avsättningar (tkr) 10 663 667 0 0 0 0 0 2 683 268 268
Långfristiga skulder 0 0 16 241 684 1 105 3 859 6 782 10 577 16 203 3 841
Kortfristiga skulder 30 358 42 868 36 567 36 676 34 729 41 971 38 505 49 800 52 459 66 909
Skulder och eget kapital 134 560 97 894 98 324 79 318 72 817 84 405 95 423 107 963 131 336 171 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 106 1 792 1 264 1 396 1 380 1 116 1 135 1 321 1 637
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 435 28 861 41 975 26 786 25 542 23 364 26 588 32 518 34 895 35 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 626 10 437 16 495 10 816 10 703 9 478 11 032 13 032 14 328 14 628
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 5 000 3 000 6 000 15 000 0 15 000 51 000
Omsättning 174 877 167 168 252 219 167 403 151 429 134 173 155 009 206 044 246 597 240 661
Nyckeltal
Antal anställda 84 69 73 77 76 71 85 112 148 152
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 073 2 390 3 445 2 172 1 990 1 880 1 803 1 816 1 658 1 583
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 577 837 516 506 490 464 424 346 350
Rörelseresultat, EBITDA 13 816 13 527 22 579 15 081 11 873 10 361 13 230 8 579 27 997 21 031
Nettoomsättningförändring 5,58% -34,43% 50,37% 10,59% 13,30% -12,91% -24,67% -17,12% 2,02% -%
Du Pont-modellen 7,32% 12,12% 18,97% 15,32% 12,46% 8,19% 9,74% 2,72% 16,06% 7,89%
Vinstmarginal 5,66% 7,20% 7,42% 7,26% 6,00% 5,18% 6,06% 1,45% 8,59% 5,62%
Bruttovinstmarginal 46,63% 45,48% 45,31% 43,82% 45,63% 47,80% 46,82% 42,24% 41,55% 39,60%
Rörelsekapital/omsättning 9,82% 4,29% 7,60% 12,26% 10,46% 13,86% 10,98% 6,90% 1,47% -4,02%
Soliditet 64,42% 48,59% 38,65% 43,63% 40,87% 36,79% 44,04% 33,89% 40,00% 53,30%
Kassalikviditet 89,97% 68,26% 83,77% 104,21% 83,17% 101,06% 101,63% 92,70% 60,14% 47,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...