Visa allt om Industriell Consultation och Utbildning i Bohuslän Aktiebolag
Visa allt om Industriell Consultation och Utbildning i Bohuslän Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 78 117 759 724 793 798 762 627 556 726
Övrig omsättning 251 - - 417 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 262 -8 163 413 116 89 -31 4 -76 34
Resultat efter finansnetto 165 -181 -112 145 117 90 -28 7 -74 38
Årets resultat 165 -181 -114 102 79 63 -17 15 -13 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 301 4 279 4 348 6 037 5 275 63 75 213 234 348
Omsättningstillgångar 228 19 48 164 712 566 560 395 389 372
Tillgångar 2 529 4 298 4 396 6 201 5 987 629 635 608 622 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 215 396 511 409 330 284 300 286 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 11 33 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 102 3 952 3 706 5 396 5 280 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 131 294 294 299 300 351 296 304 325
Skulder och eget kapital 2 529 4 298 4 396 6 201 5 987 629 635 608 622 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 100 60 60 100 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 143 300 300 215 360 130 180 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 149 206 204 212 246 175 201 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 329 117 759 1 141 793 798 762 627 556 726
Nyckeltal
Antal anställda - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 380 362 397 399 381 314 278 363
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 146 270 282 300 361 219 275 297
Rörelseresultat, EBITDA 297 61 234 414 120 100 -12 24 -48 63
Nettoomsättningförändring -33,33% -84,58% 4,83% -8,70% -0,63% 4,72% 21,53% 12,77% -23,42% -%
Du Pont-modellen 10,44% -0,16% 3,71% 6,66% 1,95% 14,31% -4,25% 1,32% -11,58% 5,56%
Vinstmarginal 338,46% -5,98% 21,48% 57,04% 14,75% 11,28% -3,54% 1,28% -12,95% 5,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 232,05% -95,73% -32,41% -17,96% 52,08% 33,33% 27,43% 15,79% 15,29% 6,47%
Soliditet 15,03% 5,00% 9,01% 8,24% 6,83% 52,46% 44,72% 50,64% 49,80% 51,13%
Kassalikviditet 485,11% 14,50% 16,33% 55,78% 238,13% 188,67% 159,54% 133,45% 111,18% 114,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...