Visa allt om Solbacka Gård Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 103 403 95 338 94 507 111 009 86 532 86 411 79 114 102 582 76 792 58 696
Övrig omsättning - 39 72 4 177 54 54 90 53 1 058 -
Rörelseresultat (EBIT) 17 520 10 918 11 296 15 600 12 790 10 857 10 813 11 310 6 654 3 003
Resultat efter finansnetto 11 198 6 202 5 610 20 361 10 237 9 599 6 615 6 617 3 402 680
Årets resultat 8 650 4 899 4 959 17 599 7 474 7 009 5 012 4 665 2 401 456
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 359 183 235 580 225 192 225 447 126 193 129 108 132 534 120 757 122 654 122 593
Omsättningstillgångar 54 654 50 295 43 388 46 264 48 761 47 851 33 893 36 687 30 430 24 652
Tillgångar 413 837 285 875 268 580 271 710 174 953 176 958 166 427 157 445 153 084 147 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 427 84 204 79 307 74 718 58 120 50 646 43 577 39 583 34 918 32 517
Minoritetsintressen 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 11 033 9 931 9 028 10 781 4 041 3 814 3 480 3 482 3 041 3 184
Långfristiga skulder 289 202 173 375 161 523 167 267 100 101 102 146 104 641 100 891 99 576 96 821
Kortfristiga skulder 21 165 18 355 18 722 18 943 12 691 20 352 14 729 13 489 15 549 14 724
Skulder och eget kapital 413 837 285 875 268 580 271 710 174 953 176 958 166 427 157 445 153 084 147 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 595 954 687 755 776 753 765 616 716 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 559 4 292 4 784 4 637 4 154 4 065 4 036 3 710 3 278 3 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 566 1 789 1 760 1 676 1 579 1 563 1 711 1 562 1 518 1 632
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 103 403 95 377 94 579 115 186 86 586 86 465 79 204 102 635 77 850 58 696
Nyckeltal
Antal anställda 13 20 21 18 18 18 19 18 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 954 4 767 4 500 6 167 4 807 4 801 4 164 5 699 4 800 3 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 358 345 468 359 353 343 333 352 357
Rörelseresultat, EBITDA 26 786 17 731 18 021 22 729 15 914 14 033 13 793 14 240 9 555 5 995
Nettoomsättningförändring 8,46% 0,88% -14,87% 28,29% 0,14% 9,22% -22,88% 33,58% 30,83% -%
Du Pont-modellen 4,25% 3,90% 4,33% 9,70% 7,55% 6,54% 6,68% 7,41% 4,58% 2,25%
Vinstmarginal 17,03% 11,69% 12,31% 23,75% 15,26% 13,39% 14,04% 11,37% 9,13% 5,64%
Bruttovinstmarginal 58,80% 52,16% 52,40% 44,38% 48,25% 30,93% 34,41% 27,65% 26,44% 28,09%
Rörelsekapital/omsättning 32,39% 33,50% 26,10% 24,61% 41,68% 31,82% 24,22% 22,61% 19,38% 16,91%
Soliditet 22,33% 29,45% 29,53% 27,50% 33,22% 28,62% 26,18% 25,14% 22,81% 22,08%
Kassalikviditet 183,75% 182,10% 131,52% 142,83% 249,83% 169,66% 98,28% 162,44% 124,97% 96,07%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 818 784 793 788 780 758 761 736 718 754
Övrig omsättning - 39 35 37 42 54 55 53 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 275 429 461 491 504 502 486 483 470 428
Resultat efter finansnetto 12 233 371 388 2 413 434 431 404 375 374 1 560
Årets resultat 12 218 575 278 2 291 280 278 287 230 248 1 452
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 093 9 240 9 356 9 530 9 655 9 704 9 893 10 065 10 243 10 415
Omsättningstillgångar 14 959 6 201 2 024 2 683 1 377 1 053 681 1 357 959 625
Tillgångar 24 052 15 441 11 380 12 214 11 032 10 757 10 574 11 421 11 202 11 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 774 8 539 7 963 8 685 7 394 7 114 6 836 7 551 7 321 7 073
Obeskattade reserver 865 914 784 777 762 713 670 665 617 593
Avsättningar (tkr) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 070 2 190 2 310 2 430 2 550 2 670 2 790 2 910 3 150 3 150
Kortfristiga skulder 334 3 798 323 321 326 259 277 295 114 223
Skulder och eget kapital 24 052 15 441 11 380 12 214 11 032 10 757 10 574 11 421 11 202 11 040
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 0 0 1 002 0 0
Omsättning 818 823 828 825 822 812 816 789 771 754
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 443 619 636 666 679 652 659 656 643 601
Nettoomsättningförändring 4,34% -1,13% 0,63% 1,03% 2,90% -0,39% 3,40% 2,51% -4,77% -%
Du Pont-modellen 51,04% 2,82% 4,09% 20,57% 4,65% 4,67% 4,87% 4,57% 4,36% 14,93%
Vinstmarginal 1 500,73% 55,48% 58,76% 318,78% 65,77% 66,23% 67,67% 70,92% 67,97% 218,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 787,90% 306,51% 214,50% 299,75% 134,74% 104,75% 53,09% 144,29% 117,69% 53,32%
Soliditet 89,18% 59,92% 75,05% 75,80% 72,11% 71,02% 69,21% 70,31% 69,32% 67,93%
Kassalikviditet 4 472,75% 162,40% 616,72% 822,43% 409,82% 390,73% 229,96% 446,44% 814,91% 266,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...