Visa allt om Solbacka Gård Aktiebolag
Visa allt om Solbacka Gård Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 96 949 103 403 95 338 94 507 111 009 86 532 86 411 79 114 102 582 76 792
Övrig omsättning 49 187 - 39 72 4 177 54 54 90 53 1 058
Rörelseresultat (EBIT) 71 962 17 520 10 918 11 296 15 600 12 790 10 857 10 813 11 310 6 654
Resultat efter finansnetto 68 522 11 198 6 202 5 610 20 361 10 237 9 599 6 615 6 617 3 402
Årets resultat 64 533 8 650 4 899 4 959 17 599 7 474 7 009 5 012 4 665 2 401
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 215 359 183 235 580 225 192 225 447 126 193 129 108 132 534 120 757 122 654
Omsättningstillgångar 119 078 54 654 50 295 43 388 46 264 48 761 47 851 33 893 36 687 30 430
Tillgångar 460 293 413 837 285 875 268 580 271 710 174 953 176 958 166 427 157 445 153 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 972 92 427 84 204 79 307 74 718 58 120 50 646 43 577 39 583 34 918
Minoritetsintressen 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 190 11 033 9 931 9 028 10 781 4 041 3 814 3 480 3 482 3 041
Långfristiga skulder 267 030 289 202 173 375 161 523 167 267 100 101 102 146 104 641 100 891 99 576
Kortfristiga skulder 24 101 21 165 18 355 18 722 18 943 12 691 20 352 14 729 13 489 15 549
Skulder och eget kapital 460 293 413 837 285 875 268 580 271 710 174 953 176 958 166 427 157 445 153 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 558 595 954 687 755 776 753 765 616 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 680 3 559 4 292 4 784 4 637 4 154 4 065 4 036 3 710 3 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 590 1 566 1 789 1 760 1 676 1 579 1 563 1 711 1 562 1 518
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 146 136 103 403 95 377 94 579 115 186 86 586 86 465 79 204 102 635 77 850
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 20 21 18 18 18 19 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 458 7 954 4 767 4 500 6 167 4 807 4 801 4 164 5 699 4 800
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 444 358 345 468 359 353 343 333 352
Rörelseresultat, EBITDA 81 260 26 786 17 731 18 021 22 729 15 914 14 033 13 793 14 240 9 555
Nettoomsättningförändring -6,24% 8,46% 0,88% -14,87% 28,29% 0,14% 9,22% -22,88% 33,58% -%
Du Pont-modellen 15,64% 4,25% 3,90% 4,33% 9,70% 7,55% 6,54% 6,68% 7,41% 4,58%
Vinstmarginal 74,26% 17,03% 11,69% 12,31% 23,75% 15,26% 13,39% 14,04% 11,37% 9,13%
Bruttovinstmarginal 66,39% 58,80% 52,16% 52,40% 44,38% 48,25% 30,93% 34,41% 27,65% 26,44%
Rörelsekapital/omsättning 97,97% 32,39% 33,50% 26,10% 24,61% 41,68% 31,82% 24,22% 22,61% 19,38%
Soliditet 34,10% 22,33% 29,45% 29,53% 27,50% 33,22% 28,62% 26,18% 25,14% 22,81%
Kassalikviditet 434,67% 183,75% 182,10% 131,52% 142,83% 249,83% 169,66% 98,28% 162,44% 124,97%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 815 818 784 793 788 780 758 761 736 718
Övrig omsättning - - 39 35 37 42 54 55 53 53
Rörelseresultat (EBIT) 374 275 429 461 491 504 502 486 483 470
Resultat efter finansnetto 349 12 233 371 388 2 413 434 431 404 375 374
Årets resultat 287 12 218 575 278 2 291 280 278 287 230 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 950 9 093 9 240 9 356 9 530 9 655 9 704 9 893 10 065 10 243
Omsättningstillgångar 15 195 14 959 6 201 2 024 2 683 1 377 1 053 681 1 357 959
Tillgångar 24 145 24 052 15 441 11 380 12 214 11 032 10 757 10 574 11 421 11 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 061 20 774 8 539 7 963 8 685 7 394 7 114 6 836 7 551 7 321
Obeskattade reserver 845 865 914 784 777 762 713 670 665 617
Avsättningar (tkr) 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 950 2 070 2 190 2 310 2 430 2 550 2 670 2 790 2 910 3 150
Kortfristiga skulder 275 334 3 798 323 321 326 259 277 295 114
Skulder och eget kapital 24 145 24 052 15 441 11 380 12 214 11 032 10 757 10 574 11 421 11 202
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 1 002 0
Omsättning 815 818 823 828 825 822 812 816 789 771
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 517 443 619 636 666 679 652 659 656 643
Nettoomsättningförändring -0,37% 4,34% -1,13% 0,63% 1,03% 2,90% -0,39% 3,40% 2,51% -%
Du Pont-modellen 1,55% 51,04% 2,82% 4,09% 20,57% 4,65% 4,67% 4,87% 4,57% 4,36%
Vinstmarginal 46,01% 1 500,73% 55,48% 58,76% 318,78% 65,77% 66,23% 67,67% 70,92% 67,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 830,67% 1 787,90% 306,51% 214,50% 299,75% 134,74% 104,75% 53,09% 144,29% 117,69%
Soliditet 89,96% 89,18% 59,92% 75,05% 75,80% 72,11% 71,02% 69,21% 70,31% 69,32%
Kassalikviditet 5 519,27% 4 472,75% 162,40% 616,72% 822,43% 409,82% 390,73% 229,96% 446,44% 814,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...