Visa allt om Höjentorps Snickerier Aktiebolag
Visa allt om Höjentorps Snickerier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 089 7 533 7 105 6 859 7 286 6 507 5 953 6 068 6 291 5 491
Övrig omsättning 1 18 3 4 - - 1 7 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 133 101 67 2 96 163 74 113 193 221
Resultat efter finansnetto 133 99 65 2 100 162 73 119 180 205
Årets resultat 103 76 50 1 74 150 98 113 162 166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 465 471 531 578 555 585 625 655 722 794
Omsättningstillgångar 2 236 2 224 2 137 2 032 2 176 1 874 1 765 1 667 1 965 1 719
Tillgångar 2 701 2 695 2 669 2 609 2 731 2 460 2 389 2 322 2 686 2 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 947 1 844 1 768 1 718 1 747 1 704 1 554 1 487 1 404 1 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 43 104 145 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 754 851 900 891 984 755 792 732 1 137 1 078
Skulder och eget kapital 2 701 2 695 2 669 2 609 2 731 2 460 2 389 2 322 2 686 2 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 736 742 630 684 807 734 649 668 117 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 418 485 560 533 589 524 637 494 1 044 1 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 400 385 415 428 488 453 460 435 425 356
Utdelning till aktieägare 31 0 0 0 31 31 0 31 31 0
Omsättning 8 090 7 551 7 108 6 863 7 286 6 507 5 954 6 075 6 291 5 492
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 618 1 507 1 421 1 372 1 457 1 301 1 191 1 214 1 049 915
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 324 323 330 377 343 350 320 265 258
Rörelseresultat, EBITDA 203 162 133 65 142 218 129 187 266 294
Nettoomsättningförändring 7,38% 6,02% 3,59% -5,86% 11,97% 9,31% -1,90% -3,54% 14,57% -%
Du Pont-modellen 5,00% 3,78% 2,55% 0,19% 3,73% 6,67% 3,18% 5,64% 7,26% 8,79%
Vinstmarginal 1,67% 1,35% 0,96% 0,07% 1,40% 2,52% 1,28% 2,16% 3,10% 4,02%
Bruttovinstmarginal 26,00% 29,06% 30,15% 30,50% 34,09% 35,85% 36,75% 36,96% 34,37% 39,81%
Rörelsekapital/omsättning 18,32% 18,23% 17,41% 16,64% 16,36% 17,20% 16,34% 15,41% 13,16% 11,67%
Soliditet 72,08% 68,42% 66,24% 65,85% 63,97% 69,27% 66,37% 67,26% 56,16% 54,96%
Kassalikviditet 122,55% 136,66% 131,56% 127,38% 139,74% 148,08% 139,27% 141,26% 107,21% 96,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...