Visa allt om Jämt-Zäta Skogstransporter Aktiebolag
Visa allt om Jämt-Zäta Skogstransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 071 15 507 17 220 18 691 18 681 17 164 17 097 14 332 12 660 11 112
Övrig omsättning 35 2 880 742 668 758 213 320 166 90 316
Rörelseresultat (EBIT) 719 2 811 412 1 642 2 634 849 1 783 537 706 683
Resultat efter finansnetto 553 2 558 103 1 183 2 258 629 1 520 421 414 546
Årets resultat 494 0 777 360 448 303 900 421 414 546
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 069 13 976 7 547 11 791 12 154 9 593 7 374 3 150 2 221 4 958
Omsättningstillgångar 4 804 4 196 4 422 4 726 4 039 2 347 2 223 1 566 2 702 1 473
Tillgångar 17 874 18 171 11 969 16 517 16 192 11 940 9 597 4 717 4 923 6 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 934 1 440 1 440 963 1 103 1 032 729 -171 -592 -1 006
Obeskattade reserver 4 637 4 730 2 182 3 163 2 470 820 620 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 079 6 677 2 671 6 194 6 309 5 415 4 345 2 397 2 124 2 379
Kortfristiga skulder 5 223 5 325 5 677 6 197 6 310 4 672 3 904 2 490 3 391 5 058
Skulder och eget kapital 17 874 18 171 11 969 16 517 16 192 11 940 9 597 4 717 4 923 6 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 525 420 734 360 348 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 146 4 163 4 452 4 031 3 847 4 246 3 561 3 466 3 245 3 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 696 1 586 1 576 1 423 1 359 1 483 1 353 1 296 1 169 977
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 377 0 0 0 0
Omsättning 16 106 18 387 17 962 19 359 19 439 17 377 17 417 14 498 12 750 11 428
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 14 14 15 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 236 1 193 1 325 1 438 1 334 1 226 1 140 1 102 1 055 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 455 474 436 422 455 402 412 416 376
Rörelseresultat, EBITDA 3 875 6 579 4 779 5 317 4 673 2 949 3 271 1 108 1 605 2 136
Nettoomsättningförändring 3,64% -9,95% -7,87% 0,05% 8,84% 0,39% 19,29% 13,21% 13,93% -%
Du Pont-modellen 4,11% 15,53% 3,63% 10,04% 16,30% 7,11% 18,61% 11,60% 12,57% 12,83%
Vinstmarginal 4,57% 18,20% 2,52% 8,88% 14,13% 4,95% 10,45% 3,82% 4,89% 7,42%
Bruttovinstmarginal 96,50% 98,19% 97,69% 93,40% 94,59% 95,03% 89,96% 92,92% 98,28% 99,26%
Rörelsekapital/omsättning -2,61% -7,28% -7,29% -7,87% -12,16% -13,55% -9,83% -6,45% -5,44% -32,26%
Soliditet 31,06% 28,23% 25,47% 19,94% 18,05% 13,70% 12,25% -3,63% -12,03% -15,64%
Kassalikviditet 89,95% 77,07% 77,12% 75,12% 62,96% 42,96% 50,95% 58,88% 78,18% 27,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...