Visa allt om ODAB Bygg Jerker Danarp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 279 4 179 4 675 5 543 7 317 13 287 7 018 11 200 14 116 15 802
Övrig omsättning 512 529 499 745 469 472 457 514 476 512
Rörelseresultat (EBIT) -154 -81 -686 513 882 1 883 74 111 -387 138
Resultat efter finansnetto -83 9 -519 485 698 1 857 35 77 -412 71
Årets resultat 42 3 -89 315 282 1 005 21 29 -40 47
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 352 4 305 4 121 4 151 3 629 2 924 2 798 2 891 2 974 3 070
Omsättningstillgångar 1 896 1 459 1 466 2 843 3 546 4 802 3 371 3 103 3 057 4 498
Tillgångar 6 248 5 764 5 587 6 993 7 175 7 726 6 168 5 994 6 032 7 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 923 3 432 3 429 3 818 3 504 3 722 2 765 2 744 2 715 2 755
Obeskattade reserver 248 377 377 806 711 479 4 16 0 378
Avsättningar (tkr) 320 260 200 116 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 050 1 024 866 1 315 1 664 1 106 1 546 1 937 1 392 1 611
Kortfristiga skulder 708 671 716 938 1 296 2 419 1 853 1 296 1 925 2 824
Skulder och eget kapital 6 248 5 764 5 587 6 993 7 175 7 726 6 168 5 994 6 032 7 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 69 26 0 30 403 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 652 1 485 1 472 1 451 1 574 1 978 1 864 2 349 3 670 3 785
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 615 644 580 616 554 787 884 1 075 1 524 1 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 500 48 0 0 0
Omsättning 4 791 4 708 5 174 6 288 7 786 13 759 7 475 11 714 14 592 16 314
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 8 10 10 12 15 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 713 697 779 924 915 1 329 702 933 941 790
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 375 358 364 268 284 281 331 387 281
Rörelseresultat, EBITDA -80 -7 -612 587 968 1 977 168 206 -244 283
Nettoomsättningförändring 2,39% -10,61% -15,66% -24,24% -44,93% 89,33% -37,34% -20,66% -10,67% -%
Du Pont-modellen -0,18% 0,35% -9,11% 7,42% 12,54% 24,40% 1,22% 1,94% -6,32% 1,89%
Vinstmarginal -0,26% 0,48% -10,89% 9,36% 12,30% 14,19% 1,07% 1,04% -2,70% 0,90%
Bruttovinstmarginal 57,93% 59,01% 34,42% 46,62% 43,67% 37,31% 45,43% 39,94% 43,44% 43,06%
Rörelsekapital/omsättning 27,76% 18,86% 16,04% 34,37% 30,75% 17,93% 21,63% 16,13% 8,02% 10,59%
Soliditet 33,87% 64,64% 66,35% 63,09% 56,14% 52,74% 44,87% 45,97% 45,01% 40,00%
Kassalikviditet 267,80% 217,44% 204,75% 303,09% 273,61% 198,51% 181,92% 239,43% 158,81% 159,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...