Visa allt om Helens för körkort AB
Visa allt om Helens för körkort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 462 8 665 8 275 8 579 7 619 6 271 5 801 4 142 4 379 139
Övrig omsättning 272 280 117 50 63 43 73 - 33 22
Rörelseresultat (EBIT) 310 124 848 1 195 631 667 662 256 906 -31
Resultat efter finansnetto 332 144 867 1 214 639 665 680 285 896 -34
Årets resultat 228 2 577 689 350 355 355 111 415 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 576 3 188 1 373 1 503 1 541 2 214 1 598 967 991 0
Omsättningstillgångar 2 375 2 698 4 245 3 852 2 789 1 449 1 372 1 479 880 111
Tillgångar 5 951 5 887 5 619 5 356 4 330 3 663 2 970 2 446 1 872 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 480 1 033 1 456 1 044 825 660 465 512 97
Obeskattade reserver 1 520 1 485 1 357 1 235 962 819 642 448 318 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 30 160 260 0 0 3
Kortfristiga skulder 4 024 3 922 3 229 2 665 2 294 1 859 1 408 1 532 1 041 11
Skulder och eget kapital 5 951 5 887 5 619 5 356 4 330 3 663 2 970 2 446 1 872 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 288 285 271 244 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 936 3 438 2 902 2 732 2 087 1 487 1 480 1 231 1 177 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 598 1 053 1 012 1 062 950 789 753 697 540 24
Utdelning till aktieägare 200 300 555 1 000 277 131 190 160 158 0
Omsättning 9 734 8 945 8 392 8 629 7 682 6 314 5 874 4 142 4 412 161
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 9 9 7 7 7 7 9 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 728 722 919 953 1 088 896 829 592 487 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 409 467 411 438 375 353 330 223 48
Rörelseresultat, EBITDA 1 058 785 1 380 1 828 1 265 1 206 1 079 561 1 154 -31
Nettoomsättningförändring 9,20% 4,71% -3,54% 12,60% 21,50% 8,10% 40,05% -5,41% 3 050,36% -%
Du Pont-modellen 5,60% 2,46% 15,43% 22,65% 14,83% 18,29% 23,06% 11,65% 48,66% -27,93%
Vinstmarginal 3,52% 1,67% 10,48% 14,14% 8,43% 10,68% 11,81% 6,88% 20,80% -22,30%
Bruttovinstmarginal 82,26% 78,07% 79,92% 81,33% 76,28% 79,84% 80,37% 89,72% 90,29% 90,65%
Rörelsekapital/omsättning -17,43% -14,13% 12,28% 13,84% 6,50% -6,54% -0,62% -1,28% -3,68% 71,94%
Soliditet 26,78% 27,83% 37,22% 44,18% 40,48% 39,00% 38,15% 32,20% 39,58% 87,39%
Kassalikviditet 59,02% 68,79% 131,46% 144,54% 121,58% 77,95% 97,44% 96,54% 84,53% 1 009,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...