Visa allt om Villaägarnas Affärsservice Aktiebolag
Visa allt om Villaägarnas Affärsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 028 11 005 10 683 10 862 10 126 7 384 5 493 5 137 4 259 4 979
Övrig omsättning - - 31 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 251 1 344 1 599 2 206 2 714 1 549 2 044 1 668 714 504
Resultat efter finansnetto 4 301 1 414 1 641 2 256 2 727 1 553 2 046 1 701 735 506
Årets resultat 3 354 738 0 0 0 0 2 046 1 -1 516 506
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 124 124 194 244 324 455 454 544 124
Omsättningstillgångar 9 565 6 870 5 982 3 648 4 415 5 077 2 359 896 2 829 2 313
Tillgångar 9 689 6 994 6 106 3 842 4 659 5 400 2 814 1 350 3 372 2 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 282 2 928 2 190 2 190 2 190 2 190 2 190 144 143 1 659
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 407 4 065 3 915 1 652 2 468 3 210 624 1 206 3 229 778
Skulder och eget kapital 9 689 6 994 6 106 3 842 4 659 5 400 2 814 1 350 3 372 2 437
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 964 955 907 923 680 718 748 637 698 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 855 1 786 1 731 1 697 1 205 827 394 430 491 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 450 1 385 1 336 1 359 943 735 421 525 504 490
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 028 11 005 10 714 10 862 10 126 7 384 5 493 5 137 4 259 4 979
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 806 2 201 2 137 2 172 2 532 2 461 2 747 2 569 2 130 2 490
Personalkostnader per anställd (tkr) 866 830 802 805 729 766 850 798 870 669
Rörelseresultat, EBITDA 4 251 1 344 1 599 2 256 2 794 1 605 2 122 1 758 744 505
Nettoomsättningförändring 27,47% 3,01% -1,65% 7,27% 37,13% 34,43% 6,93% 20,62% -14,46% -%
Du Pont-modellen 45,26% 20,88% 26,92% 58,69% 58,53% 28,76% 72,71% 126,00% 21,80% 20,89%
Vinstmarginal 31,26% 13,27% 15,39% 20,76% 26,93% 21,03% 37,25% 33,11% 17,26% 10,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,90% 25,49% 19,35% 18,38% 19,23% 25,28% 31,59% -6,03% -9,39% 30,83%
Soliditet 64,84% 41,86% 35,87% 57,00% 47,01% 40,56% 77,83% 10,67% 4,24% 68,08%
Kassalikviditet 280,75% 169,00% 152,80% 220,82% 178,89% 158,16% 378,04% 74,30% 87,61% 297,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...