Visa allt om Bokförlaget Opal Aktiebolag
Visa allt om Bokförlaget Opal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 589 19 247 15 643 20 764 15 456 17 257 16 760 20 511 18 812 17 640
Övrig omsättning 1 312 927 1 040 672 1 000 801 661 1 137 915 585
Rörelseresultat (EBIT) -695 391 1 024 109 -1 757 463 -91 1 888 2 271 1 870
Resultat efter finansnetto -364 873 3 982 1 248 -7 1 950 4 074 3 834 5 826 6 677
Årets resultat 460 879 2 348 789 -7 2 628 4 396 4 195 5 558 6 036
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 974 4 135 4 140 4 147 4 173 4 178 4 199 2 711 2 718 2 265
Omsättningstillgångar 26 371 28 985 28 126 32 011 28 648 29 649 28 773 69 222 71 030 70 608
Tillgångar 31 345 33 120 32 266 36 158 32 820 33 826 32 971 71 932 73 748 72 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 797 27 337 27 459 26 111 26 321 27 328 25 700 62 296 62 101 60 542
Obeskattade reserver 0 980 1 236 256 0 0 1 435 2 604 4 602 6 367
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 547 4 803 3 572 9 791 6 499 6 498 5 837 7 032 7 045 5 964
Skulder och eget kapital 31 345 33 120 32 266 36 158 32 820 33 826 32 971 71 932 73 748 72 873
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 091 1 055 1 009 984 744 602 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 186 2 851 2 898 1 763 1 858 1 693 1 461 1 837 1 551 1 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 987 857 880 876 912 843 531 626 779 715
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 4 000
Omsättning 20 901 20 174 16 683 21 436 16 456 18 058 17 421 21 648 19 727 18 225
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 7 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 798 2 406 1 955 2 966 2 208 2 465 2 394 2 930 2 687 2 940
Personalkostnader per anställd (tkr) 606 481 492 548 562 520 438 478 417 501
Rörelseresultat, EBITDA -687 396 1 032 122 -1 739 484 -65 1 917 2 299 1 894
Nettoomsättningförändring 1,78% 23,04% -24,66% 34,34% -10,44% 2,97% -18,29% 9,03% 6,64% -%
Du Pont-modellen -1,14% 2,64% 12,34% 3,45% -0,02% 5,76% 12,37% 9,00% 7,91% 9,16%
Vinstmarginal -1,82% 4,54% 25,46% 6,01% -0,05% 11,30% 24,34% 31,58% 31,01% 37,86%
Bruttovinstmarginal 45,02% 46,32% 57,38% 41,70% 37,41% 43,11% 46,20% 41,89% 41,85% 40,82%
Rörelsekapital/omsättning 111,41% 125,64% 156,96% 107,01% 143,30% 134,15% 136,85% 303,20% 340,13% 366,46%
Soliditet 85,49% 84,85% 88,09% 72,74% 80,20% 80,79% 81,15% 89,21% 88,70% 89,37%
Kassalikviditet 499,45% 543,79% 696,56% 280,91% 375,35% 384,40% 405,16% 912,43% 948,18% 1 119,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...