Visa allt om Autocaross i Malmö AB
Visa allt om Autocaross i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 426 110 201 0 22 98 1 003 2 010 1 476 1 284
Övrig omsättning 2 - - - - - 122 217 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 348 -98 32 -224 -100 -479 -94 107 16 -67
Resultat efter finansnetto 348 -102 17 -244 -118 -491 -109 92 3 -76
Årets resultat 348 -102 17 -244 -118 -491 -109 92 3 -76
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 139 8 7 29 58 136 279 373 467
Omsättningstillgångar 1 959 735 774 700 826 1 065 1 601 1 592 725 434
Tillgångar 2 076 873 783 706 855 1 123 1 737 1 870 1 098 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -90 -438 -336 -353 -109 8 83 192 100 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 665 797 602 326 202 357 850 762 619 556
Kortfristiga skulder 501 514 517 733 762 757 804 917 379 249
Skulder och eget kapital 2 076 873 783 706 855 1 123 1 737 1 870 1 098 902
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 20 - 50 30 0 176 137 126 157 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 20 0 0 0 0 117 58 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 7 14 10 0 56 91 58 45 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 428 110 201 0 22 98 1 125 2 227 1 535 1 284
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 426 110 201 - 22 98 502 1 005 1 476 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 27 27 64 40 - 232 154 117 204 44
Rörelseresultat, EBITDA 371 -78 32 -202 -71 -400 0 201 110 25
Nettoomsättningförändring 1 196,36% -45,27% -% -100,00% -77,55% -90,23% -50,10% 36,18% 14,95% -%
Du Pont-modellen 16,76% -11,23% 4,09% -% -11,70% -42,65% -5,35% 5,78% 1,46% -7,43%
Vinstmarginal 24,40% -89,09% 15,92% -% -454,55% -488,78% -9,27% 5,37% 1,08% -5,22%
Bruttovinstmarginal 33,45% 11,82% 76,62% -% -4,55% -74,49% 66,00% 38,21% 48,37% 46,81%
Rörelsekapital/omsättning 102,24% 200,91% 127,86% -% 290,91% 314,29% 79,46% 33,58% 23,44% 14,41%
Soliditet -4,34% -50,17% -42,91% -50,00% -12,75% 0,71% 4,78% 10,27% 9,11% 10,75%
Kassalikviditet 375,05% 122,76% 127,85% 80,08% 93,57% 125,76% 182,84% 159,32% 189,45% 169,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...