Visa allt om Jakobssons Bjäremäklaren AB
Visa allt om Jakobssons Bjäremäklaren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 076 6 003 5 546 4 776 6 209 9 320 7 497 6 447 7 712 8 479
Övrig omsättning 60 - - - - 105 - 409 10 20
Rörelseresultat (EBIT) 679 452 51 -390 326 2 809 1 548 972 1 528 2 062
Resultat efter finansnetto 680 530 98 -260 462 2 859 1 591 1 207 1 736 2 192
Årets resultat 375 618 99 28 683 2 062 1 265 1 033 1 724 1 533
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 362 8 201 7 274 7 298 7 067 7 244 4 532 7 514 6 154 5 950
Omsättningstillgångar 6 586 6 070 8 299 8 228 8 913 13 426 10 169 6 161 8 298 9 386
Tillgångar 14 947 14 271 15 573 15 525 15 980 20 670 14 701 13 675 14 451 15 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 869 12 894 12 526 12 427 12 899 12 716 11 004 10 439 10 406 8 772
Obeskattade reserver 657 470 755 795 1 107 1 592 1 554 1 711 1 975 2 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 422 906 2 292 2 303 1 974 6 362 2 143 1 525 2 070 3 899
Skulder och eget kapital 14 947 14 271 15 573 15 525 15 980 20 670 14 701 13 675 14 451 15 336
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 905 1 020 1 015 1 095 1 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 167 2 196 2 095 1 827 1 993 1 294 1 044 972 1 083 1 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 922 1 362 1 344 1 066 1 242 1 556 1 419 1 270 1 258 1 175
Utdelning till aktieägare 0 400 250 0 500 500 0 700 1 000 90
Omsättning 7 136 6 003 5 546 4 776 6 209 9 425 7 497 6 856 7 722 8 499
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 5 5 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 179 1 001 924 796 1 242 1 864 1 071 921 1 102 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) 696 606 588 500 669 777 515 484 507 492
Rörelseresultat, EBITDA 874 508 215 -234 499 2 966 1 738 1 128 1 835 2 366
Nettoomsättningförändring 17,87% 8,24% 16,12% -23,08% -33,38% 24,32% 16,29% -16,40% -9,05% -%
Du Pont-modellen 4,56% 3,72% 0,63% -1,62% 2,89% 13,83% 10,82% 8,97% 12,20% 14,38%
Vinstmarginal 9,62% 8,85% 1,77% -5,26% 7,44% 30,67% 21,22% 19,03% 22,86% 26,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,98% 86,02% 108,31% 124,06% 111,76% 75,79% 107,06% 71,91% 80,76% 64,71%
Soliditet 89,53% 92,92% 84,22% 83,82% 85,83% 67,20% 82,64% 85,34% 81,85% 69,71%
Kassalikviditet 463,15% 669,98% 362,09% 357,27% 451,52% 211,03% 474,52% 404,00% 400,87% 240,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...