Visa allt om Nya Borås Wäfveri Aktiebolag
Visa allt om Nya Borås Wäfveri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 725 15 799 14 495 13 847 17 057 12 166 11 654 11 190 11 776 9 251
Övrig omsättning 85 51 71 - 33 - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 514 23 -699 -301 539 537 428 478 347 -535
Resultat efter finansnetto 105 -780 -995 -615 217 396 302 203 202 -658
Årets resultat 105 -780 -995 -171 7 57 246 203 202 -592
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 301 1 578 1 541 1 758 1 898 2 125 148 132 150 68
Omsättningstillgångar 8 816 6 634 6 921 8 764 9 247 7 216 6 584 7 624 6 069 5 695
Tillgångar 10 117 8 212 8 462 10 522 11 145 9 340 6 732 7 756 6 219 5 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 275 255 1 250 1 421 914 930 584 381 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 444 344 31 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 736 4 772 5 269 6 652 7 191 6 818 4 616 6 132 4 545 4 609
Kortfristiga skulder 3 001 3 165 2 938 2 619 2 089 1 265 1 154 1 040 1 293 974
Skulder och eget kapital 10 117 8 212 8 462 10 522 11 145 9 340 6 732 7 756 6 219 5 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 764 330 310 172 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 745 715 1 080 1 096 1 219 140 524 650 534 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 269 254 377 386 401 415 358 343 253 228
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 810 15 850 14 566 13 847 17 090 12 166 11 654 11 190 11 776 9 255
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 575 5 266 4 832 4 616 5 686 4 055 3 885 2 798 2 944 2 313
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 336 498 506 555 459 430 340 255 247
Rörelseresultat, EBITDA 791 286 -482 -85 739 560 446 496 365 -517
Nettoomsättningförändring 24,85% 9,00% 4,68% -18,82% 40,20% 4,39% 4,15% -4,98% 27,29% -%
Du Pont-modellen 5,08% 0,28% -8,26% -2,59% 5,12% 6,11% 7,14% 6,43% 5,61% -9,23%
Vinstmarginal 2,61% 0,15% -4,82% -1,96% 3,35% 4,69% 4,13% 4,46% 2,96% -5,75%
Bruttovinstmarginal 18,79% 19,49% 21,25% 24,28% 26,99% 30,23% 29,17% 29,42% 25,13% 19,37%
Rörelsekapital/omsättning 29,48% 21,96% 27,48% 44,38% 41,97% 48,92% 46,59% 58,84% 40,56% 51,03%
Soliditet 3,76% 3,35% 3,01% 11,88% 15,69% 12,50% 14,15% 7,53% 6,13% 3,11%
Kassalikviditet 111,63% 72,35% 83,66% 133,91% 153,14% 215,34% 234,32% 354,52% 155,45% 182,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...