Visa allt om L. G. Bil & Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 513 16 572 15 703 13 237 14 801 13 589 12 475 12 304 11 395 10 702
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 197 1 424 1 391 -33 947 941 856 1 109 262 255
Resultat efter finansnetto 1 203 1 462 1 404 -33 947 971 855 1 127 265 257
Årets resultat 1 109 1 292 1 092 39 517 532 496 629 180 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 915 1 617 1 732 1 744 1 801 619 568 387 583 365
Omsättningstillgångar 5 012 4 758 4 696 3 481 3 456 3 491 2 778 2 748 2 527 2 297
Tillgångar 5 927 6 376 6 428 5 225 5 257 4 110 3 346 3 135 3 109 2 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 392 2 283 3 491 2 399 2 360 1 843 1 311 990 1 061 981
Obeskattade reserver 485 711 911 911 1 005 765 520 340 93 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Kortfristiga skulder 3 050 3 382 2 026 1 915 1 892 1 502 1 515 1 805 1 955 1 411
Skulder och eget kapital 5 927 6 376 6 428 5 225 5 257 4 110 3 346 3 135 3 109 2 662
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 525 504 466 443 420 421 263 303 364
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 623 3 122 2 591 2 284 2 105 1 823 1 780 1 854 1 780 1 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 332 1 165 1 176 1 087 895 791 758 721 653 535
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 2 500 0 0 0 0 175 700 100
Omsättning 16 513 16 572 15 703 13 237 14 801 13 589 12 475 12 304 11 395 10 702
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 651 1 657 1 745 1 655 1 850 1 941 1 782 1 758 1 628 1 784
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 512 490 497 440 438 428 418 400 396
Rörelseresultat, EBITDA 1 398 1 604 1 620 178 1 195 1 153 1 108 1 301 477 430
Nettoomsättningförändring -0,36% 5,53% 18,63% -10,57% 8,92% 8,93% 1,39% 7,98% 6,48% -%
Du Pont-modellen 20,35% 22,96% 21,89% -0,57% 18,03% 23,67% 25,58% 36,01% 8,52% 9,73%
Vinstmarginal 7,30% 8,83% 8,96% -0,23% 6,40% 7,16% 6,86% 9,18% 2,33% 2,42%
Bruttovinstmarginal 50,34% 51,33% 48,63% 44,51% 44,54% 42,06% 44,55% 45,38% 42,67% 41,46%
Rörelsekapital/omsättning 11,88% 8,30% 17,00% 11,83% 10,57% 14,64% 10,12% 7,66% 5,02% 8,28%
Soliditet 46,74% 44,50% 65,36% 58,76% 58,98% 58,56% 50,63% 39,39% 36,28% 39,29%
Kassalikviditet 153,21% 128,39% 211,75% 166,63% 165,75% 205,99% 157,29% 131,25% 108,49% 150,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...