Visa allt om Diknings Aktiebolaget Bertil Segerberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 748 6 479 7 421 5 680 5 769 4 028 3 687 3 200 3 568 2 946
Övrig omsättning 492 216 472 164 195 485 735 119 173 408
Rörelseresultat (EBIT) 1 044 334 1 530 808 788 803 777 532 545 227
Resultat efter finansnetto 1 015 294 1 486 729 694 734 747 486 487 191
Årets resultat 388 63 775 290 102 138 226 301 282 137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 624 6 744 6 766 5 111 5 858 4 961 5 074 2 077 2 164 2 317
Omsättningstillgångar 2 761 2 024 2 901 2 447 1 974 1 645 1 107 1 724 1 445 1 204
Tillgångar 10 385 8 768 9 667 7 558 7 831 6 606 6 181 3 800 3 609 3 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 594 3 306 3 243 2 468 2 178 2 076 2 214 1 988 1 686 1 405
Obeskattade reserver 3 376 2 911 2 732 2 232 1 901 1 349 803 373 307 212
Avsättningar (tkr) 250 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 060 1 621 2 113 1 794 2 631 2 231 2 223 765 958 1 247
Kortfristiga skulder 1 106 800 1 578 1 064 1 121 950 942 674 657 658
Skulder och eget kapital 10 385 8 768 9 667 7 558 7 831 6 606 6 181 3 800 3 609 3 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 480 469 455 400 466 414 356 358 377 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 607 599 579 478 401 266 263 252 224 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 504 455 325 314 282 237 208 225 216 204
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 0 275 0 0 0
Omsättning 7 240 6 695 7 893 5 844 5 964 4 513 4 422 3 319 3 741 3 354
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 687 1 620 1 855 1 893 1 923 1 343 1 229 1 067 1 189 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 398 386 342 397 397 314 282 278 278 198
Rörelseresultat, EBITDA 2 128 1 388 2 654 1 612 1 585 1 307 1 396 788 900 645
Nettoomsättningförändring 4,15% -12,69% 30,65% -1,54% 43,22% 9,25% 15,22% -10,31% 21,11% -%
Du Pont-modellen 10,19% 3,89% 16,33% 10,85% 10,23% 12,19% 13,17% 14,08% 15,18% 6,53%
Vinstmarginal 15,68% 5,26% 21,28% 14,44% 13,88% 19,99% 22,08% 16,72% 15,36% 7,81%
Bruttovinstmarginal 63,96% 63,25% 63,82% 65,49% 65,44% 64,05% 63,49% 67,16% 66,34% 57,30%
Rörelsekapital/omsättning 24,53% 18,89% 17,83% 24,35% 14,79% 17,25% 4,48% 32,81% 22,09% 18,53%
Soliditet 59,96% 63,60% 55,59% 54,42% 45,70% 46,48% 45,39% 59,38% 52,84% 44,23%
Kassalikviditet 200,18% 209,50% 157,10% 189,94% 135,24% 133,68% 78,24% 198,22% 173,06% 142,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...