Visa allt om FLEXiMID Aktiebolag
Visa allt om FLEXiMID Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 104 663 1 100 1 145 1 301 1 507 1 465 1 493 2 452 3 196
Övrig omsättning 159 141 67 47 41 32 157 173 112 140
Rörelseresultat (EBIT) -30 19 251 148 52 340 81 258 498 320
Resultat efter finansnetto -61 -159 111 207 -65 469 61 262 550 319
Årets resultat -20 -115 122 222 -20 322 14 193 392 173
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 876 1 883 2 333 2 180 2 383 1 751 1 751 1 751 1 751 1 781
Omsättningstillgångar 911 1 051 856 1 007 770 1 312 996 1 026 1 203 590
Tillgångar 2 786 2 934 3 189 3 186 3 153 3 063 2 747 2 777 2 954 2 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 488 2 508 2 623 2 502 2 280 2 300 1 978 1 964 1 862 1 559
Obeskattade reserver 210 258 353 443 522 607 550 541 554 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 168 213 242 351 157 219 272 539 257
Skulder och eget kapital 2 786 2 934 3 189 3 186 3 153 3 063 2 747 2 777 2 954 2 371
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 90 - - - 0 0 32 15 24 24
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 315 270 270 270 270 252 246 245 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 67 48 58 58 58 58 59 70 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 91 89
Omsättning 263 804 1 167 1 192 1 342 1 539 1 622 1 666 2 564 3 336
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 104 663 1 100 1 145 1 301 1 507 733 747 1 226 1 598
Personalkostnader per anställd (tkr) 117 396 323 328 337 335 175 166 174 192
Rörelseresultat, EBITDA -23 26 251 148 52 340 81 258 528 333
Nettoomsättningförändring -84,31% -39,73% -3,93% -11,99% -13,67% 2,87% -1,88% -39,11% -23,28% -%
Du Pont-modellen -0,79% 0,95% 8,22% 6,47% 2,03% 15,31% 5,10% 9,43% 18,58% 13,54%
Vinstmarginal -21,15% 4,22% 23,82% 17,99% 4,92% 31,12% 9,56% 17,55% 22,39% 10,04%
Bruttovinstmarginal 75,96% 95,63% 73,91% 68,38% 54,57% 60,92% 46,14% 53,52% 51,59% 37,30%
Rörelsekapital/omsättning 790,38% 133,18% 58,45% 66,81% 32,21% 76,64% 53,04% 50,50% 27,08% 10,42%
Soliditet 95,18% 92,34% 90,89% 88,78% 84,51% 89,70% 86,76% 84,75% 76,54% 82,61%
Kassalikviditet 1 023,60% 625,60% 401,88% 416,12% 219,37% 835,67% 454,79% 377,21% 223,19% 229,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...