Visa allt om Crossandra Blommor Aktiebolag
Visa allt om Crossandra Blommor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 628 2 546 2 607 2 585 2 677 2 719 2 905 3 101 3 140 3 252
Övrig omsättning 75 55 42 27 61 37 67 106 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 8 -70 53 -7 -101 -166 -45 -4 -29
Resultat efter finansnetto 8 5 -72 57 8 -104 -168 -12 -19 38
Årets resultat 8 5 -72 57 8 -104 -168 -12 -19 38
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 21 2 2 9 10
Omsättningstillgångar 505 432 374 403 466 501 654 457 595 638
Tillgångar 506 433 375 405 467 522 656 459 604 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84 76 71 143 86 78 122 76 87 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Kortfristiga skulder 423 358 304 262 381 443 523 383 516 541
Skulder och eget kapital 506 433 375 405 467 522 656 459 604 648
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 353 324 388 266 259 375 422 508 432 429
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 345 330 254 376 407 478 562 502 442 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 238 235 204 187 199 308 323 270 331 299
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 703 2 601 2 649 2 612 2 738 2 756 2 972 3 207 3 200 3 252
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 657 637 652 646 669 680 726 775 785 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 240 222 216 213 219 285 332 333 305 305
Rörelseresultat, EBITDA 12 8 -70 53 -7 -101 -166 -45 -3 -28
Nettoomsättningförändring 3,22% -2,34% 0,85% -3,44% -1,54% -6,40% -6,32% -1,24% -3,44% -%
Du Pont-modellen 2,37% 1,85% -18,40% 14,32% 3,21% -18,97% -25,30% -2,18% 0,50% 5,86%
Vinstmarginal 0,46% 0,31% -2,65% 2,24% 0,56% -3,64% -5,71% -0,32% 0,10% 1,17%
Bruttovinstmarginal 52,63% 53,69% 49,21% 55,20% 52,63% 57,52% 56,49% 57,88% 56,15% 55,20%
Rörelsekapital/omsättning 3,12% 2,91% 2,69% 5,45% 3,18% 2,13% 4,51% 2,39% 2,52% 2,98%
Soliditet 16,60% 17,55% 18,93% 35,31% 18,42% 14,94% 18,60% 16,56% 14,40% 16,36%
Kassalikviditet 63,83% 63,97% 76,97% 98,47% 89,50% 80,59% 93,50% 92,95% 104,84% 110,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...