Visa allt om Linös Färg Aktiebolag
Visa allt om Linös Färg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 511 9 858 10 373 10 352 10 614 13 403 13 510 9 991 8 587 8 130
Övrig omsättning 26 4 81 2 80 32 153 17 159 131
Rörelseresultat (EBIT) 462 163 382 229 134 -1 093 -31 15 146 69
Resultat efter finansnetto 523 244 440 247 33 -1 102 -22 181 152 66
Årets resultat 407 235 440 247 33 -1 058 32 177 88 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 921 1 423 1 322 1 149 117 149 330 300 249 240
Omsättningstillgångar 2 507 2 384 2 507 2 336 2 366 2 867 3 407 2 665 2 894 2 933
Tillgångar 4 428 3 807 3 829 3 485 2 483 3 016 3 737 2 966 3 143 3 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 415 2 221 1 985 1 545 347 314 1 454 1 466 1 317 1 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 45 110 106 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 555 226 526 691 915 997 247 263 294 310
Kortfristiga skulder 2 458 1 360 1 317 1 249 1 222 1 705 1 991 1 126 1 427 1 535
Skulder och eget kapital 4 428 3 807 3 829 3 485 2 483 3 016 3 737 2 966 3 143 3 173
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 632 614 593 625 288 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 168 1 248 1 223 1 360 1 198 2 444 2 624 809 813 756
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 595 713 726 760 883 1 206 1 299 751 525 479
Utdelning till aktieägare 990 0 0 0 0 0 83 44 28 28
Omsättning 10 537 9 862 10 454 10 354 10 694 13 435 13 663 10 008 8 746 8 261
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 5 5 7 11 10 6 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 504 2 465 2 075 2 070 1 516 1 218 1 351 1 665 2 147 1 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 499 396 430 393 394 459 371 415 300
Rörelseresultat, EBITDA 491 184 403 236 167 -1 031 64 88 189 116
Nettoomsättningförändring 6,62% -4,96% 0,20% -2,47% -20,81% -0,79% 35,22% 16,35% 5,62% -%
Du Pont-modellen 13,28% 7,49% 12,90% 9,47% 5,40% -34,58% 0,08% 6,78% 5,50% 2,87%
Vinstmarginal 5,59% 2,89% 4,76% 3,19% 1,26% -7,78% 0,02% 2,01% 2,01% 1,12%
Bruttovinstmarginal 38,15% 37,45% 37,20% 37,38% 43,68% 41,36% 45,89% 37,58% 35,43% 33,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,47% 10,39% 11,47% 10,50% 10,78% 8,67% 10,48% 15,40% 17,08% 17,20%
Soliditet 31,96% 58,34% 51,84% 44,33% 13,98% 10,41% 39,80% 52,10% 44,33% 41,20%
Kassalikviditet 61,96% 104,19% 100,23% 92,95% 85,27% 79,82% 92,16% 116,07% 111,21% 113,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...