Visa allt om Ackes Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Ackes Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 136 5 371 5 607 5 677 5 773 5 229 4 736 5 152 4 986 3 623
Övrig omsättning - - 8 117 - 5 425 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -369 -185 -303 -201 -335 -299 492 390 278 220
Resultat efter finansnetto -377 -188 -313 -211 -277 -290 496 421 295 238
Årets resultat -88 4 1 4 0 0 2 257 215 216
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 040 2 201 2 652 3 181 2 289 2 643 3 116 2 122 2 504 1 775
Omsättningstillgångar 1 042 943 824 891 1 252 1 148 1 009 2 003 1 392 1 513
Tillgångar 3 082 3 144 3 476 4 072 3 541 3 791 4 125 4 125 3 896 3 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 539 1 627 1 623 1 622 1 618 1 618 1 678 2 026 1 769 1 594
Obeskattade reserver 0 289 481 799 1 014 1 291 1 587 1 111 1 048 1 058
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 606 400 556 629 0 0 0 350 400 0
Kortfristiga skulder 937 828 816 1 023 909 882 860 637 680 636
Skulder och eget kapital 3 082 3 144 3 476 4 072 3 541 3 791 4 125 4 125 3 896 3 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 238 285 294 355 341 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 432 1 411 1 510 1 464 1 232 1 225 1 026 906 974 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 474 414 520 502 519 496 469 439 530 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 350 0 40
Omsättning 5 136 5 371 5 615 5 794 5 773 5 234 5 161 5 152 4 986 3 623
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 027 1 074 1 121 1 135 1 155 1 046 947 1 288 1 247 1 208
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 396 436 420 422 423 379 450 485 474
Rörelseresultat, EBITDA 128 393 226 286 118 210 1 073 860 887 732
Nettoomsättningförändring -4,38% -4,21% -1,23% -1,66% 10,40% 10,41% -8,07% 3,33% 37,62% -%
Du Pont-modellen -11,52% -5,41% -8,31% -4,64% -7,79% -7,65% 12,15% 10,25% 7,62% 7,30%
Vinstmarginal -6,91% -3,17% -5,15% -3,33% -4,78% -5,55% 10,58% 8,21% 5,96% 6,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,04% 2,14% 0,14% -2,33% 5,94% 5,09% 3,15% 26,51% 14,28% 24,21%
Soliditet 49,94% 58,92% 57,49% 54,29% 66,80% 67,78% 69,03% 68,51% 64,77% 71,65%
Kassalikviditet 111,21% 113,89% 100,98% 87,10% 137,73% 130,16% 117,33% 314,44% 204,71% 237,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...