Visa allt om Örebro Automobilaffär Aktiebolag
Visa allt om Örebro Automobilaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04
Nettoomsättning 44 905 48 837 43 333 40 677 46 194 46 988 42 848 40 490 56 807 55 330
Övrig omsättning 27 15 90 - - - - - 4 17
Rörelseresultat (EBIT) 404 1 257 1 541 1 448 2 298 2 219 1 659 445 2 201 2 168
Resultat efter finansnetto 416 1 279 1 571 1 509 2 416 2 258 1 661 563 2 343 2 228
Årets resultat 785 1 221 1 513 1 137 1 314 1 684 1 560 616 1 340 1 180
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 177 104 89 107 274 259 251 265 43
Omsättningstillgångar 12 199 12 588 12 506 14 668 13 864 16 097 12 625 11 610 11 709 10 637
Tillgångar 12 341 12 765 12 610 14 757 13 971 16 371 12 884 11 861 11 974 10 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 946 8 160 8 939 9 426 9 289 8 575 6 891 5 331 4 715 3 874
Obeskattade reserver 565 1 175 1 479 1 874 1 926 1 326 1 429 1 942 2 388 1 955
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 831 3 430 2 192 3 457 2 756 6 470 4 565 4 588 4 861 4 851
Skulder och eget kapital 12 341 12 765 12 610 14 757 13 971 16 371 12 884 11 861 - 10 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 511 524 443 527 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 438 4 215 3 933 4 232 4 164 3 428 3 620 3 571 3 486 3 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 869 1 735 1 626 1 702 1 694 1 639 1 691 1 685 1 645 1 394
Utdelning till aktieägare 4 500 1 000 2 000 2 000 1 000 600 0 0 0 500
Omsättning 44 932 48 852 43 423 40 677 46 194 46 988 42 848 40 490 56 811 55 347
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 12 13 14 13 14 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 454 4 070 3 611 3 129 3 300 3 614 3 061 2 892 4 058 3 952
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 494 458 450 413 424 406 398 397 350
Rörelseresultat, EBITDA 463 1 317 1 579 1 497 2 379 2 288 1 721 515 2 259 2 197
Nettoomsättningförändring -8,05% 12,70% 6,53% -11,94% -1,69% 9,66% 5,82% -28,72% 2,67% -%
Du Pont-modellen 3,37% 10,03% 12,46% 10,23% 17,31% 13,79% 12,91% 4,78% 19,58% 20,87%
Vinstmarginal 0,93% 2,62% 3,63% 3,71% 5,23% 4,81% 3,88% 1,40% 4,13% 4,03%
Bruttovinstmarginal 21,79% 22,14% 23,77% 27,08% 26,39% 23,89% 24,88% 23,03% 19,93% 18,55%
Rörelsekapital/omsättning 18,63% 18,75% 23,80% 27,56% 24,05% 20,49% 18,81% 17,34% 12,05% 10,46%
Soliditet 67,96% 71,10% 80,04% 73,23% 76,65% 58,35% 61,66% 56,73% 53,74% 49,45%
Kassalikviditet 211,15% 247,67% 394,62% 313,94% 321,44% 166,71% 186,68% 173,32% 141,14% 121,21%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-04: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...