Visa allt om Vängåvans Bok & Papper Aktiebolag
Visa allt om Vängåvans Bok & Papper Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 334 9 729 10 181 11 132 11 423 11 442 13 325 15 444 16 704 16 321
Övrig omsättning 1 303 1 477 1 496 1 443 1 284 1 254 1 290 37 25 24
Rörelseresultat (EBIT) 1 657 790 455 231 122 -99 321 1 180 1 694 1 803
Resultat efter finansnetto 2 322 792 463 243 -624 -91 325 1 216 1 747 1 843
Årets resultat 647 -14 -7 -8 -771 -17 -1 -3 -4 1 346
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 389 505 525 533 567 1 359 1 417 1 363 1 398 1 472
Omsättningstillgångar 10 503 9 257 8 941 9 127 8 995 8 985 9 378 9 765 9 656 10 149
Tillgångar 10 892 9 763 9 466 9 660 9 562 10 344 10 795 11 128 11 053 11 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 479 6 832 6 846 6 853 6 861 7 632 7 649 7 650 7 653 7 656
Obeskattade reserver 0 0 0 0 11 18 326 324 329 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 413 2 931 2 620 2 807 2 690 2 694 2 820 3 154 3 071 3 615
Skulder och eget kapital 10 892 9 763 9 466 9 660 9 562 10 344 10 795 11 128 11 053 11 621
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 455 462 375 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 420 1 942 2 547 2 660 2 548 2 108 2 482 2 555 2 424 2 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 793 788 883 908 922 948 1 083 1 065 912 851
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 637 11 206 11 677 12 575 12 707 12 696 14 615 15 481 16 729 16 345
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 9 9 9 10 11 0 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 542 1 216 1 273 1 237 1 269 1 271 1 333 1 404 - 1 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 393 416 395 393 396 410 302 - 311
Rörelseresultat, EBITDA 1 665 810 490 265 163 -38 394 1 243 1 768 1 885
Nettoomsättningförändring 26,78% -4,44% -8,54% -2,55% -0,17% -14,13% -13,72% -7,54% 2,35% -%
Du Pont-modellen 21,31% 8,12% 4,89% 2,53% 1,45% -0,88% 3,03% 10,94% 15,81% 15,87%
Vinstmarginal 18,82% 8,15% 4,55% 2,19% 1,22% -0,80% 2,45% 7,88% 10,46% 11,30%
Bruttovinstmarginal 49,49% 47,91% 44,65% 41,76% 42,19% 41,18% 42,57% 43,02% 42,77% 42,78%
Rörelsekapital/omsättning 57,48% 65,02% 62,09% 56,77% 55,20% 54,98% 49,22% 42,81% 39,42% 40,03%
Soliditet 68,67% 69,98% 72,32% 70,94% 71,84% 73,91% 73,08% 70,84% 71,38% 68,05%
Kassalikviditet 251,48% 249,13% 261,22% 239,26% 239,11% 234,37% 238,12% 226,92% 227,91% 202,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...