Visa allt om Terdén Plantskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 711 772 966 1 025 1 212 1 241 1 370 1 792 2 516 1 623
Övrig omsättning 17 13 77 27 8 48 28 40 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 61 49 -2 -8 22 -7 15 2 19
Resultat efter finansnetto 7 63 54 4 0 20 3 33 16 9
Årets resultat 5 36 32 3 0 20 3 33 16 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 18 26 33 51 31 43 44 51 16
Omsättningstillgångar 586 540 717 538 659 665 845 684 1 000 969
Tillgångar 597 558 743 571 711 696 888 729 1 051 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196 191 155 123 120 120 120 117 84 68
Obeskattade reserver 30 30 14 1 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 139 289 299 367 401 453 343 603 574
Kortfristiga skulder 222 198 284 147 223 174 315 268 364 343
Skulder och eget kapital 597 558 743 571 711 696 888 729 1 051 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 157 146 145 140 143 89
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 182 124 100 228 180 155 156 140 140 118
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 13 28 72 104 187 194 196 139 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 728 785 1 043 1 052 1 220 1 289 1 398 1 832 2 533 1 623
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 711 772 966 513 606 621 685 896 1 258 812
Personalkostnader per anställd (tkr) 234 152 147 152 220 241 255 267 242 157
Rörelseresultat, EBITDA 13 68 56 17 9 33 -7 23 20 46
Nettoomsättningförändring -7,90% -20,08% -5,76% -15,43% -2,34% -9,42% -23,55% -28,78% 55,02% -%
Du Pont-modellen 1,17% 11,29% 7,27% 0,70% 0,00% 3,30% 0,68% 6,04% 2,00% 2,23%
Vinstmarginal 0,98% 8,16% 5,59% 0,39% 0,00% 1,85% 0,44% 2,46% 0,83% 1,36%
Bruttovinstmarginal 67,09% 57,77% 52,48% 51,61% 56,44% 55,68% 50,88% 44,92% 29,33% 37,77%
Rörelsekapital/omsättning 51,20% 44,30% 44,82% 38,15% 35,97% 39,56% 38,69% 23,21% 25,28% 38,57%
Soliditet 36,75% 38,42% 22,33% 21,67% 16,88% 17,24% 13,51% 16,05% 7,99% 6,90%
Kassalikviditet 228,83% 245,96% 225,00% 276,19% 230,04% 323,56% 239,05% 212,69% 231,87% 192,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...