Visa allt om Uppåt Livs Aktiebolag
Visa allt om Uppåt Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 104 614 80 864 86 779 80 118 77 853 77 997 106 787 77 764 71 481 68 229
Övrig omsättning - - - - - - - 87 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 658 2 415 3 101 2 771 2 901 3 315 6 391 3 617 3 048 1 932
Resultat efter finansnetto 1 609 4 651 3 279 3 112 3 303 3 321 6 567 3 601 3 054 2 186
Årets resultat 1 237 3 380 2 592 1 800 1 869 1 618 4 077 2 091 1 654 1 750
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 278 9 330 2 356 2 954 3 155 3 680 2 795 2 477 3 534 3 140
Omsättningstillgångar 7 972 7 539 11 412 11 518 11 043 10 434 11 894 9 113 8 005 8 203
Tillgångar 20 250 16 869 13 767 14 472 14 197 14 115 14 688 11 590 11 539 11 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 815 3 578 2 798 2 705 3 405 3 836 4 518 2 741 3 537 3 633
Obeskattade reserver 6 914 6 914 6 584 6 676 5 976 5 278 4 226 3 228 2 615 2 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 521 6 377 4 386 5 091 4 816 5 001 5 945 5 621 5 387 5 583
Skulder och eget kapital 20 250 16 869 13 767 14 472 14 197 14 115 14 688 11 590 11 539 11 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 988 912 912 851 1 053 793 788 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 148 8 216 7 084 6 342 5 672 5 659 7 561 4 993 4 563 4 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 315 2 260 2 560 2 065 2 365 2 366 2 956 2 139 1 994 2 032
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 600 2 100 2 500 2 300 2 300 2 300 500 0
Omsättning 104 614 80 864 86 779 80 118 77 853 77 997 106 787 77 851 71 481 68 229
Nyckeltal
Antal anställda 30 25 20 19 19 19 19 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 487 3 235 4 339 4 217 4 098 4 105 5 620 4 574 4 468 4 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 419 532 490 471 467 609 466 459 484
Rörelseresultat, EBITDA 3 451 3 085 3 773 3 585 3 943 4 199 7 466 4 639 4 268 2 971
Nettoomsättningförändring 29,37% -6,82% 8,31% 2,91% -0,18% -26,96% 37,32% 8,79% 4,77% -%
Du Pont-modellen 8,28% 27,79% 24,17% 21,62% 23,32% 24,59% 44,76% 32,82% 32,72% 19,56%
Vinstmarginal 1,60% 5,80% 3,84% 3,91% 4,25% 4,45% 6,16% 4,89% 5,28% 3,25%
Bruttovinstmarginal 17,31% 17,76% 21,84% 21,43% 21,21% 21,62% 22,18% 24,47% 20,64% 18,89%
Rörelsekapital/omsättning -0,52% 1,44% 8,10% 8,02% 8,00% 6,97% 5,57% 4,49% 3,66% 3,84%
Soliditet 50,41% 53,18% 57,63% 52,69% 55,01% 54,74% 51,96% 43,70% 46,97% 45,53%
Kassalikviditet 68,08% 90,15% 231,24% 201,08% 202,78% 184,60% 179,39% 143,85% 130,00% 129,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...