Visa allt om Uppåt Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 80 864 86 779 80 118 77 853 77 997 106 787 77 764 71 481 68 229 65 066
Övrig omsättning - - - - - - 87 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 415 3 101 2 771 2 901 3 315 6 391 3 617 3 048 1 932 2 290
Resultat efter finansnetto 4 651 3 279 3 112 3 303 3 321 6 567 3 601 3 054 2 186 2 536
Årets resultat 3 380 2 592 1 800 1 869 1 618 4 077 2 091 1 654 1 750 1 881
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 330 2 356 2 954 3 155 3 680 2 795 2 477 3 534 3 140 3 308
Omsättningstillgångar 7 539 11 412 11 518 11 043 10 434 11 894 9 113 8 005 8 203 7 776
Tillgångar 16 869 13 767 14 472 14 197 14 115 14 688 11 590 11 539 11 344 11 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 578 2 798 2 705 3 405 3 836 4 518 2 741 3 537 3 633 3 743
Obeskattade reserver 6 914 6 584 6 676 5 976 5 278 4 226 3 228 2 615 2 128 2 416
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 377 4 386 5 091 4 816 5 001 5 945 5 621 5 387 5 583 4 926
Skulder och eget kapital 16 869 13 767 14 472 14 197 14 115 14 688 11 590 11 539 11 344 11 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 988 912 912 851 1 053 793 788 903 835
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 216 7 084 6 342 5 672 5 659 7 561 4 993 4 563 4 325 4 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 100
Sociala kostnader 2 260 2 560 2 065 2 365 2 366 2 956 2 139 1 994 2 032 1 992
Utdelning till aktieägare 0 2 600 2 100 2 500 2 300 2 300 2 300 500 0 0
Omsättning 80 864 86 779 80 118 77 853 77 997 106 787 77 851 71 481 68 229 65 066
Nyckeltal
Antal anställda 25 20 19 19 19 19 17 16 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 235 4 339 4 217 4 098 4 105 5 620 4 574 4 468 4 549 3 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 532 490 471 467 609 466 459 484 406
Rörelseresultat, EBITDA 3 085 3 773 3 585 3 943 4 199 7 466 4 639 4 268 2 971 3 243
Nettoomsättningförändring -6,82% 8,31% 2,91% -0,18% -26,96% 37,32% 8,79% 4,77% 4,86% -%
Du Pont-modellen 27,79% 24,17% 21,62% 23,32% 24,59% 44,76% 32,82% 32,72% 19,56% 23,00%
Vinstmarginal 5,80% 3,84% 3,91% 4,25% 4,45% 6,16% 4,89% 5,28% 3,25% 3,92%
Bruttovinstmarginal 17,76% 21,84% 21,43% 21,21% 21,62% 22,18% 24,47% 20,64% 18,89% 19,99%
Rörelsekapital/omsättning 1,44% 8,10% 8,02% 8,00% 6,97% 5,57% 4,49% 3,66% 3,84% 4,38%
Soliditet 53,18% 57,63% 52,69% 55,01% 54,74% 51,96% 43,70% 46,97% 45,53% 49,46%
Kassalikviditet 90,15% 231,24% 201,08% 202,78% 184,60% 179,39% 143,85% 130,00% 129,97% 139,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...