Visa allt om Berras Biluthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 29 884 29 072 27 732 23 943 27 739 24 952 21 411 21 934 20 112 17 710
Övrig omsättning 2 208 760 738 747 638 588 571 550 682 579
Rörelseresultat (EBIT) 5 850 3 965 5 712 2 959 6 208 6 494 4 571 6 344 5 547 4 453
Resultat efter finansnetto 5 872 4 877 5 808 3 066 6 489 6 758 4 722 5 920 10 505 4 860
Årets resultat 11 171 5 020 3 157 2 639 4 467 4 288 2 853 2 680 7 912 3 288
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 327 4 643 6 801 6 227 7 258 6 459 5 045 5 391 6 042 6 398
Omsättningstillgångar 11 978 12 671 9 910 8 141 9 796 10 451 10 746 11 861 12 135 22 911
Tillgångar 16 305 17 314 16 710 14 368 17 054 16 911 15 790 17 252 18 177 29 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 152 5 982 3 962 3 304 5 165 5 698 3 333 3 130 8 349 19 739
Obeskattade reserver 0 8 470 9 830 8 350 8 904 8 438 7 518 6 888 5 616 4 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 152 2 863 2 919 2 714 2 984 2 774 4 939 7 234 4 211 5 004
Skulder och eget kapital 16 305 17 314 16 710 14 368 17 054 16 911 15 790 17 252 18 177 29 309
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 415 366 419 410 344 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 056 4 130 4 090 3 380 3 387 2 724 2 609 2 600 2 114 2 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 585 1 662 1 577 1 366 1 452 1 196 1 226 1 124 1 138 1 101
Utdelning till aktieägare 11 700 5 000 3 000 2 500 4 500 5 000 1 923 2 650 7 900 400
Omsättning 32 092 29 832 28 470 24 690 28 377 25 540 21 982 22 484 20 794 18 289
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 11 10 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 490 2 423 2 311 2 177 2 774 3 119 2 676 2 742 2 514 1 968
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 454 444 414 510 539 536 532 456 437
Rörelseresultat, EBITDA 5 868 4 076 6 726 3 667 7 292 7 170 5 063 6 845 5 547 4 838
Nettoomsättningförändring 2,79% 4,83% 15,83% -13,68% 11,17% 16,54% -2,38% 9,06% 13,56% -%
Du Pont-modellen 36,01% 28,39% 34,78% 22,06% 40,60% 45,63% 33,00% 43,35% 58,03% 16,86%
Vinstmarginal 19,65% 16,91% 20,96% 13,24% 24,96% 30,92% 24,33% 34,09% 52,45% 27,91%
Bruttovinstmarginal 38,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,19% 33,74% 25,21% 22,67% 24,56% 30,77% 27,12% 21,10% 39,40% 101,11%
Soliditet 74,53% 72,71% 67,07% 65,83% 68,77% 70,47% 55,39% 46,89% 68,18% 78,56%
Kassalikviditet 288,49% 442,58% 339,50% 299,96% 328,28% 376,75% 217,57% 163,96% 288,17% 457,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...