Visa allt om Berras Biluthyrning Aktiebolag
Visa allt om Berras Biluthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 26 272 29 884 29 072 27 732 23 943 27 739 24 952 21 411 21 934 20 112
Övrig omsättning 1 487 2 208 760 738 747 638 588 571 550 682
Rörelseresultat (EBIT) 1 790 5 850 3 965 5 712 2 959 6 208 6 494 4 571 6 344 5 547
Resultat efter finansnetto 1 870 5 872 4 877 5 808 3 066 6 489 6 758 4 722 5 920 10 505
Årets resultat 1 010 11 171 5 020 3 157 2 639 4 467 4 288 2 853 2 680 7 912
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 627 4 327 4 643 6 801 6 227 7 258 6 459 5 045 5 391 6 042
Omsättningstillgångar 4 929 11 978 12 671 9 910 8 141 9 796 10 451 10 746 11 861 12 135
Tillgångar 5 557 16 305 17 314 16 710 14 368 17 054 16 911 15 790 17 252 18 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 462 12 152 5 982 3 962 3 304 5 165 5 698 3 333 3 130 8 349
Obeskattade reserver 400 0 8 470 9 830 8 350 8 904 8 438 7 518 6 888 5 616
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 694 4 152 2 863 2 919 2 714 2 984 2 774 4 939 7 234 4 211
Skulder och eget kapital 5 557 16 305 17 314 16 710 14 368 17 054 16 911 15 790 17 252 18 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 415 366 419 410 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 002 4 056 4 130 4 090 3 380 3 387 2 724 2 609 2 600 2 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 547 1 585 1 662 1 577 1 366 1 452 1 196 1 226 1 124 1 138
Utdelning till aktieägare 0 11 700 5 000 3 000 2 500 4 500 5 000 1 923 2 650 7 900
Omsättning 27 759 32 092 29 832 28 470 24 690 28 377 25 540 21 982 22 484 20 794
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 11 10 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 189 2 490 2 423 2 311 2 177 2 774 3 119 2 676 2 742 2 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 477 454 444 414 510 539 536 532 456
Rörelseresultat, EBITDA 1 898 5 868 4 076 6 726 3 667 7 292 7 170 5 063 6 845 5 547
Nettoomsättningförändring -12,09% 2,79% 4,83% 15,83% -13,68% 11,17% 16,54% -2,38% 9,06% -%
Du Pont-modellen 33,65% 36,01% 28,39% 34,78% 22,06% 40,60% 45,63% 33,00% 43,35% 58,03%
Vinstmarginal 7,12% 19,65% 16,91% 20,96% 13,24% 24,96% 30,92% 24,33% 34,09% 52,45%
Bruttovinstmarginal 33,02% 38,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,70% 26,19% 33,74% 25,21% 22,67% 24,56% 30,77% 27,12% 21,10% 39,40%
Soliditet 31,92% 74,53% 72,71% 67,07% 65,83% 68,77% 70,47% 55,39% 46,89% 68,18%
Kassalikviditet 133,43% 288,49% 442,58% 339,50% 299,96% 328,28% 376,75% 217,57% 163,96% 288,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...