Visa allt om Tranemo Grus & Makadam Aktiebolag
Visa allt om Tranemo Grus & Makadam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 765 3 476 3 484 3 523 3 194 3 043 2 968 2 928 2 886 2 720
Övrig omsättning - - 49 - 101 310 - - - 325
Rörelseresultat (EBIT) 232 243 295 132 276 482 209 101 161 425
Resultat efter finansnetto 239 255 337 193 344 482 209 110 164 422
Årets resultat 294 304 359 243 307 58 5 5 4 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 270 540 903 1 080 1 350 1 620 1 890 2 160 2 430
Omsättningstillgångar 4 737 4 190 4 095 4 175 4 089 3 685 2 801 2 424 2 016 4 300
Tillgångar 4 737 4 460 4 635 5 078 5 169 5 035 4 421 4 314 4 176 6 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 994 2 850 2 947 3 088 2 845 2 539 2 481 2 476 2 563 2 648
Obeskattade reserver 679 820 957 1 083 1 224 1 300 900 700 600 442
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 064 790 732 907 1 100 1 197 1 040 1 138 1 013 3 640
Skulder och eget kapital 4 737 4 460 4 635 5 078 5 169 5 035 4 421 4 314 4 176 6 730
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 146 1 962 1 979 1 996 1 723 1 657 1 634 1 580 1 573 1 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 063 950 968 998 1 005 919 868 877 846 779
Utdelning till aktieägare 160 150 400 500 0 0 0 0 92 89
Omsättning 3 765 3 476 3 533 3 523 3 295 3 353 2 968 2 928 2 886 3 045
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 941 869 871 881 799 761 742 732 722 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 813 738 741 778 686 649 621 633 613 575
Rörelseresultat, EBITDA 502 513 565 409 546 752 479 371 431 695
Nettoomsättningförändring 8,31% -0,23% -1,11% 10,30% 4,96% 2,53% 1,37% 1,46% 6,10% -%
Du Pont-modellen 5,05% 5,74% 7,29% 3,86% 6,71% 9,57% 4,77% 2,55% 3,93% 6,33%
Vinstmarginal 6,35% 7,36% 9,70% 5,56% 10,86% 15,84% 7,11% 3,76% 5,68% 15,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 97,56% 97,81% 96,53% 92,76% 93,58% 81,76% 59,33% 43,92% 34,75% 24,26%
Soliditet 74,39% 78,24% 79,69% 76,53% 72,49% 69,46% 71,12% 69,08% 71,72% 44,07%
Kassalikviditet 445,21% 530,38% 559,43% 460,31% 371,73% 307,85% 269,33% 213,01% 199,01% 118,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...