Visa allt om Diös Sundsvall AB
Visa allt om Diös Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 826 1 761 1 654 993 928 1 037 1 396 1 290 1 396 1 312
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 754 423 680 -516 -20 201 469 554 582 275
Resultat efter finansnetto 127 -364 -200 -1 477 -934 -610 -299 -651 -14 -71
Årets resultat 30 22 -156 -1 082 -541 -594 -234 -455 -68 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 375 50 973 47 763 45 956 44 151 44 167 74 378 74 404 74 430 2 517
Omsättningstillgångar 1 270 3 563 3 711 3 204 1 545 1 123 1 124 733 259 2 403
Tillgångar 48 645 54 536 51 474 49 160 45 697 45 290 75 502 75 137 74 689 4 920
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 253 2 223 2 200 1 945 752 174 704 699 651 719
Obeskattade reserver 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 121 114 106 34 34 27 20 0 0 0
Långfristiga skulder 24 958 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 54 067 54 067 54 067 0
Kortfristiga skulder 21 158 29 341 26 309 24 323 22 054 22 232 20 712 20 371 19 972 4 202
Skulder och eget kapital 48 645 54 536 51 474 49 160 45 697 45 290 75 502 75 137 74 689 4 920
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 107 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 0
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 41 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 826 1 761 1 654 993 928 1 037 1 396 1 290 1 396 1 312
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 396 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 149 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 869 537 735 -490 6 227 495 580 610 325
Nettoomsättningförändring 3,69% 6,47% 66,57% 7,00% -10,51% -25,72% 8,22% -7,59% 6,40% -%
Du Pont-modellen 1,56% 0,78% 1,32% -1,05% -0,04% 0,45% 0,62% 0,74% 1,10% 5,67%
Vinstmarginal 41,46% 24,02% 41,11% -51,96% -2,16% 19,58% 33,60% 42,95% 59,10% 21,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 089,16% -1 463,83% -1 366,26% -2 126,79% -2 210,02% -2 035,58% -1 403,15% -1 522,33% -1 412,11% -137,12%
Soliditet 4,88% 4,08% 4,27% 3,96% 1,65% 0,38% 0,93% 0,93% 0,87% 14,61%
Kassalikviditet 6,00% 12,14% 14,11% 13,17% 7,01% 5,05% 5,43% 3,60% 1,30% 57,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...