Visa allt om Spinoletta Invest Aktiebolag
Visa allt om Spinoletta Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 186 4 065 4 014 4 082 4 087 2 750 2 899 1 965 1 466 1 459
Övrig omsättning 5 532 - 36 28 - 83 - - - 11
Rörelseresultat (EBIT) 5 267 968 985 1 445 1 330 -148 242 232 299 -66
Resultat efter finansnetto 4 919 467 174 562 289 -721 -56 -230 -160 -408
Årets resultat 27 361 156 309 4 5 32 147 21 111
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 112 26 798 27 307 27 960 28 141 28 643 21 303 21 685 8 856 9 033
Omsättningstillgångar 4 566 986 801 692 996 941 1 152 674 264 248
Tillgångar 22 678 27 785 28 108 28 652 29 138 29 584 22 455 22 360 9 120 9 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 183 1 156 794 638 330 326 321 288 141 120
Obeskattade reserver 0 240 200 190 50 65 65 65 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 093 24 745 25 335 26 109 26 883 27 657 20 130 20 682 8 099 8 539
Kortfristiga skulder 3 402 1 644 1 779 1 715 1 876 1 536 1 939 1 324 880 622
Skulder och eget kapital 22 678 27 785 28 108 28 652 29 138 29 584 22 455 22 360 9 120 9 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 718 4 065 4 050 4 110 4 087 2 833 2 899 1 965 1 466 1 470
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 775 1 476 1 493 1 946 1 330 227 625 487 476 111
Nettoomsättningförändring 2,98% 1,27% -1,67% -0,12% 48,62% -5,14% 47,53% 34,04% 0,48% -%
Du Pont-modellen 23,24% 3,49% 3,52% 5,05% 4,56% -0,50% 1,08% 1,04% 3,28% -0,71%
Vinstmarginal 125,90% 23,86% 24,64% 35,45% 32,54% -5,35% 8,35% 11,81% 20,40% -4,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,81% -16,19% -24,36% -25,06% -21,53% -21,64% -27,15% -33,08% -42,02% -25,63%
Soliditet 5,22% 4,83% 3,38% 2,72% 1,26% 1,26% 1,64% 1,50% 1,55% 1,29%
Kassalikviditet 134,22% 59,98% 45,03% 40,35% 53,09% 61,26% 59,41% 50,91% 30,00% 39,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...