Visa allt om Fjällbacka Gräv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 891 9 944 10 279 8 554 6 385 5 102 5 455 4 475 5 077 4 511
Övrig omsättning 47 101 100 216 - 88 181 703 34 182
Rörelseresultat (EBIT) 627 278 476 386 531 14 327 481 122 222
Resultat efter finansnetto 577 216 383 341 439 -46 265 366 54 120
Årets resultat 518 197 232 8 313 44 50 50 176 76
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 001 5 327 5 269 5 787 4 393 4 618 5 160 5 241 3 998 4 697
Omsättningstillgångar 3 905 4 137 3 036 3 525 2 726 1 833 2 017 1 935 2 008 1 568
Tillgångar 8 907 9 464 8 305 9 313 7 120 6 450 7 177 7 175 6 006 6 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 075 1 677 1 600 1 368 1 520 1 327 1 403 1 472 1 511 1 425
Obeskattade reserver 2 881 2 977 3 019 2 937 2 622 2 617 2 735 2 541 2 249 2 448
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 029 1 925 1 781 2 355 1 072 1 279 1 767 1 884 1 163 1 353
Kortfristiga skulder 1 922 2 885 1 905 2 652 1 906 1 227 1 273 1 279 1 083 1 039
Skulder och eget kapital 8 907 9 464 8 305 9 313 7 120 6 450 7 177 7 175 6 006 6 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 327 324 324 322 307 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 454 1 607 1 647 1 385 775 371 451 332 322 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 530 495 564 522 417 275 298 270 260 254
Utdelning till aktieägare 0 120 120 0 160 120 120 120 89 89
Omsättning 10 938 10 045 10 379 8 770 6 385 5 190 5 636 5 178 5 111 4 693
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 5 3 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 178 1 657 1 713 1 711 2 128 1 701 1 818 2 238 2 539 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 355 373 391 511 325 365 470 445 355
Rörelseresultat, EBITDA 1 917 1 452 1 565 1 403 1 501 959 1 385 1 455 1 090 1 186
Nettoomsättningförändring 9,52% -3,26% 20,17% 33,97% 25,15% -6,47% 21,90% -11,86% 12,55% -%
Du Pont-modellen 7,04% 2,98% 5,82% 4,18% 7,47% 0,23% 4,60% 7,15% 2,45% 3,45%
Vinstmarginal 5,76% 2,84% 4,70% 4,55% 8,33% 0,29% 6,05% 11,46% 2,90% 4,79%
Bruttovinstmarginal 81,08% 76,30% 79,96% 82,64% 86,17% 80,34% 76,77% 75,78% 71,36% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 18,21% 12,59% 11,00% 10,21% 12,84% 11,88% 13,64% 14,66% 18,22% 11,73%
Soliditet 48,53% 42,26% 47,62% 37,93% 48,49% 50,48% 47,63% 46,01% 52,12% 50,88%
Kassalikviditet 203,17% 143,40% 159,37% 132,92% 143,02% 149,39% 158,44% 151,29% 185,41% 150,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...